Mener «Skype-leger» kan spare samfunnet for hundretalls millioner

Fastleger bør begynne å treffe flere av pasientene sine på nett, via video. Det mener to direktorater, og foreslår premier til de tusen første fastlegene som begynner med dette.

Kry

Tekst- og videokonsultasjon kan i løpet av få år utgjøre en andel på henholdsvis 10 og 20 prosent av alle konsultasjoner i fastlegetjenesten, spår to direktorater i en fersk rapport.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Det er Direktoratet for E-Helse og Helsedirektoratet som står bak rapporten. De anbefaler blant annet at fastlegene skal ta i bruk videokonsultasjoner for e-konsultasjon, ​altså en legetime som gjennomføres via nettet. Digitale løsninger vil ha stor samfunnsøkonomisk nytte.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har lenge ivret etter digitale fastleger, og skriver følgende i en e-post til NRK:

– Dette er et viktig skritt for å skape pasientens netthelsetjeneste. Nordmenn er verdensmestere i bruk av ny teknologi, og mange ønsker å komme raskere og lettere i kontakt med helsetjenesten.

– Ulovlig

Bent Høie på åpningen av Nye Kirkenes sykehus

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil at legene skal bli mer digitale.

Foto: André Bendixen / NRK

De siste årene har det vært en betydelig økning i antall e-konsultasjon, hovedsakelig tekstkonsultasjoner.

– Det å ta i bruk nye digitale løsninger vil dessuten gjøre helsetjenesten mer bærekraftig i fremtiden, sier Høie.

Private videolegetjenester er i kraftig vekst, men de får også mye motbør. I desember i fjor fortalte NRK om nettlegeselskapet Kry som tilbød sykemelding inntil syv dager etter en enkelt videokonsultasjon med deres leger. De ble stanset av Nav, som mener dette er i strid med loven.

Les rapporten her (pdf-fil):

E-konsultasjon hos fastlege og legevakt

Samfunnsøkonomisk

I den ferske rapporten foreslår direktoratene en aldri så liten gulrot for å få fastlegene til å ta i bruk ny teknologi. I rapporten heter det:

Et tiltak som kan motivere fastlegene til å ta i bruk videoløsninger, er for eksempel at de 1000 første fastlegene som tar i bruk tekst- og videokonsultasjon og nettbasert timebestilling på Helse-Norge (Helsenorge.no. Red.anm.), mottar 10 000 kroner innen utgangen av 2020.

Gjennomsnittlig tidsbruk per e-konsultasjon er erfaringsmessig noen minutter kortere enn ved fysiske konsultasjoner, noe som kan gi redusert tidsbruk, mener direktoratene. De peker derfor på en betydelig samfunnsøkonomisk nytte:

Totalt er de samfunnsøkonomiske kostnadene av anbefalt konsept beregnet til 245 millioner kroner i nåverdi.

En betydelig andel av e-konsultasjonene kan erstatte fysiske konsultasjoner.

Slipper kø

Blant dem som jubler over direktoratenes konklusjon, er Tarje Bjørgum, som er leder for helse og innovasjon i Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO.

– Helse- og velferdssektoren får store utfordringer med å omstille seg, og tilpasse seg brukeren. Konsultasjon via videokonferanse har vært tilgjengelig i lang tid, men man har nølt med å ta i bruk de mulighetene som er, sier han.

Bjørgum mener digitale løsninger forenkler:

– Å kunne fornye en sykemelding på denne måten, gjør det enkelt for brukeren å få hjelp der de er, der og da, uten å måtte stå i kø på et legekontor. I dag bruker vi veldig mye tid på å sitte på legekontorene og vente på en avtale. Kvaliteten på videokonferanser er fantastisk god i dag. Det gir en helt annen mulighet å behandle pasienter på, sier han.

NRK har tidligere fortalt at vi i snitt må vente 5,3 dager på fastlegen, noe «hjemmelegene» tjener penger på. I løpet av få år har alternativer til fastlegene blitt langt flere, og reklame for digital og helprivat legehjelp har blomstret opp på mobilene våre.