Nav nekter nettlegeselskap å skrive ut sykemelding

Nav sier det er i strid med loven at leger ikke møter pasientene personlig.

Kry

Legefirmaet Kry får ikke skrive ut sykemeldinger etter nettkonsultasjoner.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Nettlege-selskapet Kry tilbød inntil nylig sykemelding inntil syv dager etter en enkelt videokonsultasjon med deres leger.

Dette er brevet Kry sendte Nav
Foto: skjermdump

Bedriften har tidligere oppgitt at de opplever stor pågang fra pasienter, og at de har vokst med 30 prosent hver måned i høst.

Men etter et brev der Nav advarer nettlegene har Kry nå fjernet sykmelding fra oversikten over virksomhetens tjenester.

Dermed må pasienter isteden oppsøke fastlege eller legevakt.

Det var nettstedet fastlegen.no som først omtalte saken.

I et brev til Kry påpeker Nav at E-konsultasjon og sykemelding ikke er lov med dagens regelverk, etter som det både i loven og veilederen står at det kreves en personlig medisinsk undersøkelse av pasienter for å skrive ut sykemelding.

Vi ber om at dere innretter deres praksis etter gjeldende regler for utstedelse av sykmelding og andre legeerklæringer til NAV.

Kjell Hugvik, Arbeids- og tjenestedirektør i Nav

– Vi mener det kan gjøres digitalt, men det mener ikke Nav, sier Liselotte Lunde som er kommunikasjonssjef i Kr.

Her ber Nav om at Kry slutter å skrive ut sykemeldinger

Mener regelverket «gammeldags»

Kry er en privat virksomhet som selger videokonsultasjoner med lege gjennom en app over internett.

Nav sier at å treffe en lege én gang rett og slett ikke er nok for å få verken sykmelding eller forlengelse av sykmelding, og viser til Folketrygdloven og veilederen.

Liselotte Lund, kommunikasjonssjef Kry

– Vi ønsker ikke å utsette våre leger for sanksjoner, og har derfor stoppet med å dele ut sykmelding til vi har fått drøftet saken med Nav, sier kommunikasjonssjef i Kry Liselotte Lunde.

Foto: Mick Tully/KRY

Men videokonsultasjon er ikke nevnt i verken veileder, håndbok eller lov.

– Dette er et typisk eksempel på et regelverk som tiden har løpt fra, sier Lunde.

Nav viser også til et rundskriv der det tidligere er presisert at sykemelding som er gitt på bakgrunn av telefonkontakt ikke kan godkjennes.

Det mener Nav også må gjelde for videokonsultasjoner med lege. Det er ikke Kry-legene enig i, og kommunikasjonssjef Liselotte Lunde sier de har hatt en restriktiv sykemeldingspraksis som de ønsker å fortsette med.

– Vi mener videokonsultasjoner er mye bedre egnet enn telefon til å gi både diagnose og behandling av pasienter, sier Lunde.

Advarer mot å dele ut sykmeldinger

Kry har tidligere oppgitt å ha gjennomført 6000 digitale legekonsultasjoner over video i løpet av perioden august til oktober i år.

I Sverige har tjenesten eksistert i snart tre år, og har daglig over 1000 konsultasjoner.

NRK har tidligere fortalt at bedrifter som selger legetjenester via internett vokser, og at forsvarere av det offentlige helsetilbudet frykter det går ut over kvaliteten.

Hvis ikke Kry følger regelverket slik Nav tolker det, advares det i brevet også mot sanksjoner.

Vi minner i denne sammenheng om at overtredelse av plikter etter folketrygdloven kan medføre sanksjoner, herunder tap av retten til å praktisere.

Kjell Hugvik, Arbeids- og tjenestedirektør i Nav

Etter at Kry mottok brevet fra Nav har legene måttet avvise å gi sykmelding til pasienter som har behov for det, sier Lunde.

– Vi har sluttet med sykmelding inntil saken med Nav er avklart.

Nav har så langt ikke vært tilgjengelig for et intervju, men Grete Damberg, sjefslege i Arbeids-og velferdsdirektoratet skriver i en e-post til NRK at de ble gjort oppmerksom på Krys praksis og derfor valgte å sende en presisering av dagens regelverk.