Klimaministeren klarte 5 av 10. Hvor mange riktige får du på Nansen-quizen?

Barna i «Oppdrag Nansen» bestemte seg for å utfordre Klima- og miljøminister Tine Sundtoft da de møttes i Paris. Svarer du riktig på flere klimaspørsmål enn ministeren?

Sundtofts quiz

Johannes Breivik (til venstre), Johanne Jerijærvi og resten av Nansen-gjengen utfordret Tine Sundtoft i en klimaquiz.

Foto: Håvard Gulldahl / NRK

– Det var litt tidlig på morgenen for en quiz, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Lørdag morgen inviterte hun de fire barna i «Oppdrag Nansen» til et lite frokostmøte i forbindelse med klimatoppmøtet i Paris.

Barna skal holde en tale for blant andre FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Norges utenriksminister Børge Brende senere på dagen. Der skal de fortelle om sine opplevelser da de gikk til Nordpolen tidligere i år.

Men de fire polfarerne tok seg likevel tid til å utfordre Sundtoft på klimakunnskapene hennes.

Her kan du ta quizen Tine Sundtoft fikk:

«Oppdrag Nansen»-barna fikk ni riktige på quizen. Tine Sundtoft klarte fem av ti spørsmål, men lot ikke det gå inn på seg.

Norges tre mål

De kommende dagene skal hun være med i arbeidet med en eventuell ny klimaavtale. I den forbindelse mener Sundtoft at engasjementet fra «Oppdrag Nansen»-gjengen er viktig.

– Disse ungdommene har skaffet seg god kompetanse på sin tur til Nordpolen. At de presenterer det her i Paris er viktig. Det understreker at det vi skal forhandle om her angår den neste generasjonen mer enn det angår oss, sier Sundtoft.

– Samtidig viser det at det norske teamet her i Paris tar klimautfordringene på alvor.

Hva ønsker du å oppnå her nede?

– Når vi forlater Paris håper jeg vi har på plass en avtale som er så tydelig at det ikke er noen tvil om at vi må endre måten vi arbeider med klimaet på. Derfor jobber vi for en avtale med en langsiktig visjon som må oppjusteres jevnlig. Vi vil også få på plass et åpent rapporteringssystem, slik at vi ser at landene gjør det vi har sagt vi skal gjøre.