Hopp til innhold

Temperaturen i havet stiger stadig: – Forskerne mangler helhetsbilde

– Temperaturen i havet er høyere enn noensinne, og den er stadig økende, sier Mette Skern-Mauritzen, forsker ved havforskningsinstituttet.

Landskap av is

Temperaturen i arktisk er høyere enn noensinne og er stadig økende.

Foto: Margret Helland / NRK

Hun mener forskere derfor må jobbe bedre sammen, på tvers av disipliner.

– Fordi endringene er så store og for at det har så omfattende effekt på økosystemet er behovet for samarbeid større nå enn det var før, sier hun.

Store utfordringer

I disse dager er forskere fra hele verden samlet i Tromsø for å snakke om klimaendringer, havet, økosystem, dyreliv og mye annet. For det er store utfordringer for når havet blir stadig varmere og nye dyrearter introduseres i hittil ukjent farvann. Skern- Mauritzen sier det pågår mange ulike forskningsprosjekter og at det er mange ulike fagdisipliner som forsker på konsekvensene av en varmere temperatur i havet.

– Men så er det noe med å sette dette sammen i et helhetsbilde som også forvaltningen kan bruke når de skal ta beslutninger på hvordan vi skal utnytte disse ressursene, sier hun

Mette Skern-Maurizen

Mette Skern-Mauritzen, forsker ved havforskningsinstituttet mener det er viktig å få til et bedre samarbeid med forskere på tvers av fagdisipliner. Temperaturen i havet er stadig stigende.

Foto: Laila Lanes / NRK

WWF mener Arktis er i «historisk krise»: – Livsbetingelsene endres for godt

Et generelt problem

Forskeren forteller at de har gode måleinstrumenter og mye god data, men mangler gode metoder for å belyse betydningen av dette for økosystemet, og for hvordan ressursene i økosystemet skal brukes. Derfor mener hun en slik konferanse er svært viktig.

– Dette er et generelt problem for det arktiske økosystemene i Arktis, så vi kan lære mye av hverandre som gjør at vi kan bruke kunnskapen mer effektivt. Mange vil få et oppdatert bilde av de endringene som foregår, mange vil få nye ideer til forskingsprosjekter og mange vil få løsninger på sine vitenskapelige problemer. I I tillegg vil de danne nye nettverk for videre samarbeid. På en konferanse vil man få det ferskeste av det ferskeste presenter, så det gleder jeg meg til, avslutter hun.