Hevder villfisken skyr fjorder med oppdrett

Fiskerlagslederen i Troms har på egen hånd kartlagt erfaringer hos sine yrkesbrødre.

Villfisken skyr fjorder med oppdrett. Det hevder en fiskarlagsleder i Troms som på egen hånd har kartlagt erfaringer hos sine yrkesbrødre.

Hevder fjerning av oppdrettsanlegg viser at torsken kommer tilbake. Foto: Arild Moe.

Det som i hvert fall er klart, er at forskerne ikke vet nok om konflikten.

Den erfarne kystfiskeren og lederen av Nordreisa fiskerlag, Arnold Jensen, var i utgangspunkt positiv til oppdrett, men har på egen hånd dokumentert hva oppdrettsanlegg gjør med villfisken.

Han forteller hva som skjer når oppdrettsanlegg fjernes.

– Fjorden kommer til gamle høyder etter at det var fjernet, sier han.

– Ingen fasitsvar

Arnold Jensen

Lederen av Nordreisa fiskerlag, Arnold Jensen, har på egen hånd dokumentert hva oppdrettsanlegg gjør med villfisken.

Foto: Arild Moe

På ytre Senja der oppdrettsanlegg beslaglegger mye plass i fjordene. Men som tillitsvalgt i næringa avviser han det fjordfiskerne hevder.

– Det er ingen interessekonflikter mellom disse brukerne. Det er en diskusjon om fisken skyr fjorder med oppdrettsanlegg. Det finnes det ikke noe fasitsvar, sier Fredd Wilsgård, nestleder i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

– Kommunene må løse arealkonflikt

Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen bebuder en sjømatmelding der oppdrett skal ha mer plass, og arealkonflikter må løses av kommunene.

– Kommunene bestemmer arealbruken. Jeg er opptatt av vekst i havbruksnæringa, sier hun.