Grunneierne i Kattfjord sier nei til nye kraftplaner

Et samlet folkemøte på Sjøtun på Kvaløya sa nei til flytting av anleggsvei i forbindelse med utbyggingen av kraftanlegget på Raudfjell.

Raudfjell vindmøller

Slik er det tenkt at anlegget på Raudfjell skal se ut.

Foto: Illustrasjonsfoto / NVE

I de godkjente planene for kraftanlegget står det at utstyret til vindmølleparken skulle fraktes i land i Buvika og så igjennom en tunnel, men utbyggerne ønsket å endre disse planene.

Seksjonssjef i Miljøtilsynet, Øyvind Leirset har uttalt til NRK at de kjenner til de nye planene og mener bakgrunnen er at dette vil være en langt mindre kostbar måte å gjøre det på.

Men nå sier altså grunneierne nei til å endre planene.

I 2015 ble det klart at det skulle komme et nytt gigantisk vindkraftverk på Kvaløya i Tromsø. Anlegget skal etter planene produsere nok strøm til å forsyne over 40.000 husstander i året.

Naboene til anlegget mener det vil ødelegge naturen i området.

– Frykter større ødeleggelser i naturen

Advokat Thor Hagen Thorkildsen fra advokatfirmaet Rekve Pleym representerer grunneierne som holdt informasjonsmøtet på Sjøtun Grendehus.

– Det var ikke noen tvil om at bygdefolket ikke ønsker å ha denne anleggstrafikken i bygda og forbi skolen. De frykter også at de nye planene vil gjøre enda større ødeleggelser i naturen enn de planene som lå til grunn da konsesjonen ble gitt, sier han.

KR Vind som er rådgiver for prosjektet har ikke svart på henvendelsen fra NRK om å gi kommentar i saka.

De har tidligere sagt til NRK at de blant annet ser på muligheten for å flytte ilandsettingen av utstyret som skal opp på fjellet fra Buvika til Sørfjorden, men at de legger betydelig vekt på miljø og trafikksikkerhet i dette prosjektet.

– All transport skal skje i henhold til en miljø-, transport og anleggsplan som skal godkjennes av NVE, og vi skal hente inn alle nødvendige tillatelser fra veimyndigheter og kommune. Alle trafikksikkerhetstiltak som må gjøres vil vi bekoste, skrev Stephan Klepsland i KR Vind AS.