Frykter mer russisk ubåt-aktivitet: – Politisk press lokalt er viktig

Nei til Atomvåpen tror russiske ubåter vil begynne å seile mer, hvis det skulle bli havneanløp av amerikanske ubåter i Tromsø.

Tønsnes havn

Den nye storkaia på Tønsnes i Tromsø er valgt for å ta imot ubåter fra allierte nasjoner.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Daglig leder for organisasjonen Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord, synes det er problematisk at man ikke får vite hvilken type ubåt fra USA det var som byttet mannskap utenfor Tromsø torsdag.

Frode Ersfjord

Daglig leder for organisasjonen Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord.

Foto: Privat

– Vi vet bare at det har en potensielt svært farlig reaktortype om bord slik samtlige amerikanske og russiske ubåter har. Det interessante her er om Forsvaret faktisk har spurt om denne ubåten har atomvåpen eller om de bare har tatt det for gitt.

Ifølge pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) hadde ubåten et såkalt administrativt oppdrag, den byttet blant annet mannskap før den dro til havs.

– Jeg vil ikke si nøyaktig hvor vanlig dette er, men fra tid til annen ber amerikanske ubåter om å få komme inn i norsk territorialfarvann for å gjøre slike anløp, de får tillatelse fra Forsvarets operative hovedkvarter, sa Stordal til NRK.

Han vil ikke si noe om hva slags ubåt det var.

Frykter mer aktivitet fra russiske ubåter

Daglig leder for Nei til Atomvåpen, Frode Ersfjord, mener denne saken viser at politisk press lokalt er svært viktig.

– Kommunestyret bør ta dette opp på neste møte for å diskutere nøye hvilken by Tromsø skal være. Skal det være en by som bryr seg om å trappe ned konfliktnivået i nordområdene eller skal man bare la det seile forbi, bokstavelig talt?

Pressesjef ved FOH, Ivar Moen har tidligere sagt til NRK at de jobber med en mulighet for havneanløp av amerikanske ubåter til Tromsø.

Hvis det skal bli mer vanlig med besøk av slike fartøy, frykter Ersfjord at også russiske ubåter vil begynne å seile mer.

– Fartøyene der har dårligere standard enn de amerikanske og er mer utsatt for ulykker. Vi må også huske at amerikanske ubåter også er utsatt. Senes i 2012 var det brann da en type ubåt av den klassen som vi antar skal besøke Nord-Norge oftere, da den lå til kai i USA.

Malangen

Her ytterst i Malangen, mellom Brensholmen og Senja, snudde den amerikanske ubåten etter å ha byttet mannskap torsdag.

Bekymret for beredskapen

Frode Ersfjord mener det er gode muligheter lokalt til å si ifra om at dette er en utvikling som man blir bekymret for.

– Både når det gjelder beredskapen og hvilken signaleffekt det gir at flere ubåter som kan bære atomvåpen seiler i nordområdene.

Han håper norske myndigheter tar problemstillingen med opprustning i nordområdene mer på alvor.

– De må spørre og kreve å få verifisere hva som er om bord militære fartøy som besøker Norge, og ikke unndra informasjonen fra dem det gjelder.

Pressetalsmann Brynjar Stordal ved FOH har sagt at de ønsker en politisk diskusjon velkommen.