Normal

Frykter flystyrt med atomlast

En ulykke med et russisk fly som bærer atomvåpen kan spre radioaktiv forurensing over store områder, frykter Statens strålevern.

Lufttanking, også kalt drivstoffpåfylling i luften.

Det var et russisk 'Bear' bombefly som en britisk avis hevder hadde atomvåpen om bord. Bombeflyet bakerst, som her tanker i lufta.

Foto: Forsvaret

Nylig ble det kjent at russiske militærfly med atomvåpen om bord flyr langs norskekysten.

Statens Strålevern har utarbeidet en trusselvurdering med tanke på hva som kan skje dersom et slikt fly krasjer over norsk jord.

De frykter da en spredning av radioaktivt materiale over større områder.

– Det som skjer er at du får en lokal forurensing av uran eller plutonium som må ryddes opp i etterkant. Det blir en alvorlig forurensningssituasjon på stedet, sier seniorrådgiver Øyvind Gjølme Selnes ved Statens strålevern.

Har skjedd ulykker tidligere

To ganger har det skjedd at fly med atomvåpen har krasjet eller styrtet. Første gang i 1966 da to amerikanske fly kolliderer over Palomares i Spania, der to kjernevåpen traff bakken i høy hastighet.

Andre gang skjedde det over Thule på Grønland. En brann om bord førte til at flyet styrtet. Begge gangene ble et stort område forurenset med plutonium.

– Det som skjedde i Spania og på Grønland var at sprengstoffet i våpenet detonerte. Da spredte materialet seg uten at du fikk den kjernefysiske sprengningen. Men plutoniumet ble spredt over et større område, sier Selnes.

Russiske jagerfly
Foto: NOR NATO QRA / Forsvaret

Fløy i skjul

Onsdag i forrige uke skal seks russiske fly med atomvåpen om bord flydd langs norskegrensa og helt til den engelske kanal, med transponder-signalene slått av slik at sivil flytrafikk ikke kunne se flyene på radaren.

Det kan raskt føre til farlige situasjoner. Statens strålevern er kjent med at russerne flyr med atomvåpnene om bord, noe som bekymrer dem.

– Vi er bekymret over den aktiviteten vi ser er der, med russiske fly med atomvåpen utenfor Norge. Og vi er klar over at noe kan skje med disse flyene, sier Selnes.

Mener frakt av atomavfall er verre

Men strålevernet mener likevel at disse flyene ikke utgjør den største atomfaren mot Norge.

– Hvis du sammenligner et russisk fly som styrter i havet med atomvåpen om bord med den transporten av brukt radioaktiv brensel som skjer langs norskekysten, så vil det siste ha et større forurensingspotensial, sier Selnes.