NRK Meny
Normal

Ønsker mer overvåkning av luftrommet i Nord-Norge

Sist onsdag fløy seks russiske militærfly langs norskegrensa, og flyene skal ha hatt atomvåpen om bord. Utviklingen bekymrer Forsvarsdepartementet, som ikke har registrert mer militær aktivitet fra Russland siden sovjettiden.

Lufttanking, også kalt drivstoffpåfylling i luften.

Det var et russisk 'Bear' bombefly som en britisk avis hevder hadde atomvåpen om bord. Bombeflyet bakerst, som her tanker i lufta.

Foto: Forsvaret

Det siste året har aktiviteten til det russiske flyvåpenet økt betraktelig, med flere krenkelser av nasjonale luftrom i tillegg til mer aggressive treningsoppdrag.

Asgeir Spange Brekke

Seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet registrerer opplysningene om at russiske militærfly trener med atomvåpen om bord med uro.

Foto: NRK

Så sent som i forrige uke identifiserte F-16-fly fra Bodø russiske kampfly langs norskekysten. Flyene skal ifølge en britisk avis ha hatt atomvåpen om bord.

Opplysningene gir grunn til bekymring, mener seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet.

– Norske jagerfly går rutinemessig opp for å identifisere russiske fly. Forsvarssjefen har også tatt initiativ for å styrke Forsvarets tilstedeværelse i nord med særlig vekt på økt overvåkning, sier Brekke til NRK.

Han forteller at kjernevåpen er et viktig element i russisk avskrekkingsstrategi.

– Dersom det øves med kjernefysiske våpen i våre nærområder er det bekymringsfullt, også med tanke på risikoen for ulykker, fortsetter han.

– Aktiviteten har økt betydelig

De seks russiske flyene som ble oppdaget i forrige uke, fløy utenfor Finnmarkskysten og videre til de krysset Nordsjøen. Her ble russerne møtt av britiske jagerfly over Den engelske kanal. Dette er et luftrom med mye sivil trafikk.

Norske myndigheter følger nøye med på utviklingen når det gjelder russisk militær aktivitet i våre nærområder, sier Brekke.

– Det siste året har Russlands militære aktivitet vært på et nivå vi ikke har sett siden sovjettiden. Dette er først og fremst et resultat av den moderniseringen som har pågått med full styrke siden 2008.

– Hvordan vil du beskrive aktiviteten i nordområdene?

– Når det gjelder antall flyvninger i nordområdene ligger ikke nivået vesentlig over foregående år, mens aktiviteten i Østersjøområdet er økt betydelig. Vi ser at det er stadig høyere kvalitet og kompleksitet i russisk øvings- og treningsaktivitet.

Knytter aktiviteten opp mot krisen i Ukraina

Katarzyna Zysk

Forsker Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier.

Foto: Forsvaret

Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter har tidligere opplyst at norske jagerfly nå ukentlig identifiserer russiske fly.

Forsker Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier fortalte til NRK i går at hun tror den økte aggressiviteten kan være knyttet opp mot krisen i Ukraina.

– Det er en beskjed til NATO, og ikke minst til USA, om at de må betrakte russiske interesser med respekt. Og det gjelder ikke minst russiske interesser i Ukraina, sier Zysk.

Gå til forsiden

Se Forsvarets egne bilder fra møtene med russerne

Russiske jagerfly

Se Forsvarets egne bilder fra møtene med russerne

14 bilder

    Bildene over viser tidligere møter mellom russiske og norske fly, og er tatt av Forsvaret selv.

    Video

    Distriktsnyheter fra Nordland. TV
    Nyhetsreportasje fra NRK.
    Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.