Fisketurisme: Hundrevis av bedrifter holder fangsten skjult

Myndighetene har ikke kontroll på hvor mye som fiskes av turister i Norge. En tredjedel av reiselivsbedriftene har ikke rapportert hvor mye de tok opp.

Kjempekveita dras i land, danske Søren Beck drar opp rekordkveita

MØRKETALL: Myndighetene vet ikke hvor mye som fiskes av turister. Selv om det er obligatorisk å rapportere dette inn er det mange som ikke gjør det.

Foto: Kristian Keskitalo, Wildwater Fishing

– Fiskeridirektoratet har registrert 950 bedrifter i Norge som driver med fisketurisme. Av disse har én tredjedel ikke rapportert inn hvor mye de fisket opp i fjor, sier Trond Ottemo, seniorrådgiver i reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Flere vassdrag, fjorder og kystnære strøk i Norge har en fiskebestand under press. Fiskeridirektoratet er avhengig av å vite hvor mye som fiskes opp for å ha oversikt over utviklingen til bestandene.

I verste fall kan urapportert fiske føre til kollaps i bestandene, forklarer Ottemo.

– Fisketurismen har eksplodert de siste årene, og for å ha en bærekraftig utnyttelse av havet trenger vi data som viser omfanget av hvor mye som faktisk fiskes, sier han.

Jæger

Trond Jæger eier Jæger Adventure Camp i Dyrøy.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Fungerer godt

På Kastneshamn i Dyrøy driver Trond Jæger en av de største bedriftene innen fisketurisme i Troms. I løpet av sesongen har han rundt 300 gjester, som alle vil på fjorden å prøve fiskelykken.

Jæger synes det nye rapporteringssystemet er enkelt og greit å forholde seg til.

– Gjestene registreres når de kommer, og hver dag før de drar ut må de plotte inn hvor mange de er i båten. Når de kommer tilbake registrerer de fangsten og hva de eventuelt slapp ut. Mitt inntrykk er at de aller fleste gjør som de får beskjed om, og at ordningen fungerer godt, sier han.

De aller fleste gjestene hans kommer med fly til Midt-Troms med fly, så smugling er ikke heller noe problem.

– Vi som driver i denne næringen er også opptatt av at det ikke fiskes for mye. Og etter hvert som turistene blir vant til disse rutinene, tror jeg det vil bli enda enklere. Enkelte turoperatører jobber også med å forenkle systemet, slik at turistene allerede når de booker turen, blir registrert.

– Dårligere stelt med små bedrifter

Ottemo i Fiskeridirektoratet sier de store, veletablerte bedriftene i Nord- og Midt-Norge tradisjonelt har vært gode på å registrere fangsten, også da det var frivillig.

Trond Ottemo

OBLIGATORISK: Ikke alle bedrifter følger det nye regelverket med obligatorisk rapportering av fangst, sier Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet.

Foto: Pressebilde

Det ble nemlig først obligatorisk for alle bedrifter å registrere fangsten i fjor.

– Større bedrifter har mer ressurser til å investere i datasystemer som registrerer fangsten. De har dermed lettere tilpasset seg det nye regelverket, sier han.

Det er dårligere stelt med mindre bedrifter, oftest lenger sør i landet.

– Det er en større andel små- og mellomstore bedrifter som ikke rapporterer inn fangsten.

Må følges opp

Fiskeriministeren sier rapportering er viktig i arbeidet med å dele ut fiskekvoter.

Kvotene som er gitt turistfiskebedrifter er i dag langt over det som rapporteres inn.

– Det er viktig at vi har full oversikt over størrelsen på bestandene vi har og hvor mye vi høster fra havet. Hvis det er store mørketall i fangstvolumet kan vi risikere å dele ut fiskekvoter som ikke er bærekraftige, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) til NRK.

Harald T. Nesvik

MÅ FØLGES OPP: Fiskeriminister Harald T. Nelsvik sier turistbedrifter må kontrolleres bedre for å unngå feil.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er viktig med obligatorisk rapportering slik at dataene myndighetene sitter på samsvarer med det som faktisk fiskes. Arbeidet med å få inn disse tallene må følges opp grundigere fremover, sier han.

Blir slått hardt ned på

– Fjoråret var første år med nytt regelverk, så vi ser på 2018 som et innkjøringsår for både myndigheter og bedrifter. Fremover vil vi bli strengere og bruke mer ressurser på å kontrollere at bedriftene følger reglene, sier Ottemo.

Dersom de fortsatt ikke rapporterer inn fangsten blir de bøtelagt. Ved gjentatte eller grove brudd, vil direktoratet slette bedriften fra registeret.

– Da kan de ikke lenger fiske lovlig i norske farvann, sier han.

Like vilkår

Fisketurisme har lenge vært til hodebry for yrkesfiskere i Norge.

Både smugling ut av landet og forsøpling har gjort at Norges Fiskarlag har jobbet for at det skal stilles større krav til fisketurister.

Jan-Erik Indrestand

APPLAUDERER: Norges Fiskarlag har lenge jobbet for obligatorisk rapportering, sier informasjonssjef Jan-Erik Indrestrand.

Foto: Norges Fiskarlag /

– Vi applauderte påbudet når det endelig ble innført. Vi er en fiskerinasjon og er avhengig av å vite hvor mye som blir tatt opp av havet, sier informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand.