Fikk 15.000 kroner i bot for fiskesmugling

De to mennene som ble stanset på Bjørnfjell med 317 kilo torskefilet i går, har fått 15.000 kroner i bot. Fiskeridirektoratet etterlyser strengere regler for å stoppe fiskesmuglere.

Andre Fjelldal, tollinspektør

Tollinspektør Andre Fjelldal med noe av den beslaglagte torskefileten.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det var tirsdag ettermiddag de to belgierne ble tatt på grensa med tilhengeren full av fisk til en verdi på opp mot 30.000 kroner.

Den tillatte kvoten å ta med seg er 15 kilo filet per person. Nå er fisken beslaglagt og destruert, og smuglerne har fått en bot på 15.000 kroner.

– Forelegget er vedtatt av de siktede. Vi er ikke kjent med formålet de hadde med fisken, men verdien ligger på mellom 80 og 100 kroner per kilo, sier politifullmektig, Børre Gunnerud, til NRK.

Det ble laget et forslag om at de skulle få beholde fisken, med et verdibeslag tilsvarende verdien av fisken, men etter å ha konferert med Tollvesenet gjorde mangel på utførselslisens at fisken ble beslaglagt og destruert.

Etterlyser strengere regelverk

Fiskerne kom ifølge Tollvesenet fra en fiskecamp i Vesterålen. Beslaget er et av de største fiskefiletbeslagene som er gjort på Bjørnfjell. For to år siden kom den foreløpige rekorden, da smuglere ble stoppet med 500 kilo fiskefilet.

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Janne Andersen.

Regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Janne Andersen.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

– Det er et klart lovbrudd. Disse aktørene er ikke her for å oppleve Norge, men for å tjene penger. Det er næringsvirksomhet med store verdier. Det er nok ikke første gang de kjører over grensen, sier regiondirektør i Fiskeridirektoratet, Janne Andersen.

Hun mener kontrollnivået på grensen gjør at flere slipper unna, og at problemet er stort.

– Dette er bare toppen av isfjellet. Dette går ut over bestanden av kysttorsken. Det er først og fremst norske fiskere som skal nyte godt av torsken vi har, ikke turister.

Hun etterlyser strengere regler for å stoppe de kriminelle før de står på grensen.

– Det burde ha vært et bedre regelverk som gjør at vi kan følge nøyere med på det som skjer i Norge før de er på vei over grensen. Det kan være rapportering av fangst og andre virkemidler.

Kvotene på hvor mye fisk turistene får lov å ta med seg ut av landet ble i 2006 skjerpet etter krav fra fiskerinæringen. Men de senere årene har beslagene bare økt.