Normal

Får politi på timeplanen

Unikt samarbeid mellom skole og politi fører til mindre kriminalitet i Honningsvåg.

Honningsvåg skole samarbeider med politiet

Rektor ved Honningsvåg skole, Tove Østensen og politibetjent Øystein Mathisen ved Nordkapp Lensmannskontor konstaterer at politiet tilstedeværelse og engasjement ved skolen gir positive resultater.

Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

En unik samarbeidsplan mellom Honningsvåg skole og politiet i Nordkapp, blir nå en del av timeplanen.

Politibetjent Øystein Mathisen mener det gode samarbeidet mellom skolen, politiet, helsesøster og foreldrene allerede har gitt resultater.

– Vi ser det på kriminalitsbildet, for vi har lite kriminalitet sammenlignet med andre steder på vår størrelse, sier Mathisen.

LES OGSÅ:

Skal fokusere på internettkriminalitet

Samarbeidsplanen for Honningsvåg skole, helsesøster og politi, er nå inne i timeplanen og det er fastsatt minst 15 møter med de forskjellige klassetrinnene.

Mathisen sier at spekteret på det som tas opp fra politiets side er bredt.

– Vi skal jobbe med rusforebyggende tiltak, vi skal ha litt om tyveri og naskeri, trafikk og andre ting som måtte dukke opp. Vi har også fokus på internett, sosiale medier og mobbing, forteller han, og påpeker at det tette samfunnet også gir andre fordeler.

– Man er på hils, og vi kjenner mange ungdommer. De er på fornavn med oss, sier han.

– Alvorligere enn spøk

Rektor Tove Østensen forteller at skolen har hatt et uformelt samarbeid med politiet i mange år, og hun mener at den nye samarbeidsplanen vil være til stor nytte i framtiden.

– Når vi får politiet inn formelt, blir det litt mer alvor. De har jo stor kompetanse, og kan være konkrete. Hva skjer hvis du gjør et lovbrudd? Hvor alvorlig er det? Mange sier at de bare «kødder», men dersom det må følges opp, er det alvorligere enn det. Dette gjelder spesielt på data og mobil, og det som foregår der, mener rektoren.

nettrisiko

Stadig yngre barn blir kjent med dataverktøyer. Dette har gitt en stor økning i mobbing på nettet.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

LES OGSÅ:

Ann-Kristin Pettersen, tillitsvalgt for 10. trinn på Honningsvåg skole er helt enig med både rektor og politi.

– Det er viktig, for nå er alle ungdommene på nett og det skjer veldig mye der. Desto tidligere man lærer nettvett, desto bedre, mener hun.

Tror man får igjen for å bruke ressurser på skolen

Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Honningsvåg skole, setter pris på den nye samarbeidsplanen.

– Det er veldig gledelig, og det gjør samfunnet vårt trygt for både barn og voksne, sier FAU-leder Erik Lingjærde.

Og politibetjent Øystein Mathisen er mer enn klar for nye temamøter med elevene på Honningsvåg skole.

– Det er klart det krever ressurser, men du ha det igjen fordi vi får de ressursene tilbake.Får du lav kriminalitet, så får du bedre tid. Hvis man ikke starter, vil man hele tida henge etter og da få mindre tid til å drive forebyggende arbeid, sier han.

– Men straks du begynner med forebyggende, vil saksmengden minke, og du får bedre tid til å drive forebyggende arbeid, tror Mathisen.