Borettslag uten elbil-ladere kan tape på boligmarkedet

Stadig flere boligkjøpere forventer å kunne lade elbilen i garasjen, men mange steder er det ikke mulig. Nå vil Norsk boligbyggelag ha større fart i utbygging av ladere.

Eilbiler

40 prosent av dem som bor i borettslag og sameier sier de vil utsette investeringen av elbil på grunn av dårlige lademuligheter.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Flere av dem som var interessert i leilighetene, spurte om muligheten for lading av elbil. Når de fikk høre at det ikke var til stede, spurte de om vi kommer til å ordne det. Det var avgjørende for om de ville kjøpe leilighet eller ikke, sier styreleder i boligsameiet På Kanten i Tromsø, Audun Kaspersen.

Han, med flere, frykter nå at boligmarkedet skal utvikle seg i et A- og et B-lag; de som har lademuligheter for elbil, og de som ikke har.

– Mange boligeiere er redd leiligheten deres blir vanskeligere å selge dersom lading ikke er mulig, sier Kaspersen.

Audun Kaspersen

– Stadig flere boligkjøpere etterspør muligheten for elbil-lading, sier styreleder i boligsameiet På Kanten i Tromsø.

Foto: Pål Hansen / NRK

– Kjent problemstilling

Regjeringen og Stortinget har som mål at alle nye personbiler som registreres i 2025, skal være utslippsfrie. Hver tredje bil som ble solgt i Norge i 2018 var en elbil, og alt tyder på en enorm vekst i årene fremover.

– Men det målet står ikke i sammenheng med dagens ladeinfrastruktur, og det vil være vanskelig å nå hvis man ikke får opp farten i borettslag og sameier de kommende 2–3 årene, sier direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, Henning Lauridsen.

For å få på plass elbil-ladere i borettslag må som regel strøminfrastrukturen i hele borettslaget oppgraderes. Norsk boligbyggelag (NBBL) er bekymret for at det ikke tilrettelegges for dette. De har jobbet aktivt for å få i stand en nasjonal støtteordning til en felles infrastruktur.

– I regjeringserklæringen til nåværende regjering, står det at man skal etablere en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur, så politisk er man på vei mot en nasjonal ordning. Men det er ikke puttet penger inn i den foreløpig, så det store infrastrukturspørsmålet er ikke løst.

Henning Lauridsen, avdelingsdirektør, NBBL

Henning Lauridsen i Norsk boligbyggelag mener målet om at alle nye biler skal være nullutslippsfrie i 2025, ikke er mulig hvis det ikke tilrettelegges bedre for elbil-lading i borettslag og boligsameier.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

NBBL gjennomførte en undersøkelse sammen med elbil-foreningen, hvor resultatet viste at 40 prosent av dem som bor i borettslag og sameier sier de ikke vil kjøpe elbil på grunn av dårlige lademuligheter.

– I tillegg er det slik at på landsbasis er man på helt forskjellige stadier i elbil-utviklingen. Ute i periferien er motivasjonen for å kjøpe elbil fortsatt mye mindre, og man er på et tidlig stadium i tilretteleggingen for elbil. Dermed er også mengden folk som har elbil i borettslag og sameier mindre.

Fra 1. januar trådte den nye eierskapsloven i kraft. Den skal gjøre det enklere å installere ladestasjoner for elbil på sameiets fellesområde.

Styret i sameiet kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

– Men så vet man at demokrati, som jo gjelder i borettslag og sameier, ikke er den raskeste beslutningsformen i verden. Eier man en enebolig og kjøper elbil, får du bare med deg en boks og skrur den opp på veggen, og du slipper å vente på at noen andre gir tillatelse.

– Elbil-lading gjør leiligheter mer attraktive

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving sier forventningen om å kunne lade elbilen hjemme vil bli høyere etter hvert som elbiler blir mer vanlig.

Han mener derfor at muligheten for elbil-lading vil gjøre leiligheter mer attraktive på salgsmarkedet.

Carl O. Geving

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving mener at muligheten for elbil-lading vil gjøre leiligheter mer attraktive på salgsmarkedet.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Men det er vanskelig å si hvilken grad dette påvirker prisen på leiligheter, fordi det er så mange andre attributter som også er viktige. For eksempel beliggenhet og leilighetens standard.

Geving understreker imidlertid at den geografiske forskjellen i utbredelsen av elbiler vil virke inn på hvor viktig lademulighet for elbil er. Likevel mener han det er en klar fordel når man skal selge leilighet.

– Det er klart at man kan risikere å få færre interessenter dersom man selger en leilighet uten ladestasjon eller uten mulighet til å installere ladestasjon.