– Vi står i fare for at luftambulansetjenesten vil bryte helt sammen

Allerede ett år før Babcock tar over luftambulansetjenesten, har overtakelsen kostet rundt 10 millioner kroner ekstra. Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, tror konsekvensene kan bli enda heftigere.

Luftambulanse fra Luftransport

DYR REDNINGSAKSJON: Å sikre god nok beredskap koster luftambulansetjenesten flere hundre tusen kroner ekstra i uka.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Dette viser hvor galt man har kommet av sted i denne prosessen fra start, sier Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund.

Dagens Næringsliv presenterte i dag tall som viser hvor mye krisen i luftambulansetjenesten har kostet. På fire uker har den kostet 8,8 millioner kroner, og den regningen blir bare større. På grunn av pilotmangel har flere av flyene stått på baken til tider. For å sikre god nok beredskap har det vært nødvendig å leie inn to helikoptre fra Forsvaret.

Ifølge DN koster det mellom 350 000 og 500 000 kroner i uka. I tillegg har Luftambulansetjenesten leid et ambulansefly av Babcock, selskapet som skal ta over tjenesten i juli 2019, til en pris på 600 000 kroner per uke.

– Fortsetter det sånn, risikerer vi årlige ekstrautgifter på rundt 100 millioner kroner, sier Yngve Carlsen.

– Hadde regjeringen fulgt våre entydige råd som kom allerede i 2016, villi vi ikke vært der vi er i dag, fortsetter han.

Advarte for to år siden

Da anbudet rundt luftambulansetjenesten var ute på høring, mente både Norsk Flygerforbund og LO at det ville få konsekvenser dersom det selskapet som skal ta over ikke sikret pilotene de samme lønns og pensjonsvilkårene som de har i dag.

Blant annet skreiv Norsk Flygerforbund følgende i sitt høringssvar:

Dersom det skapes usikkerhet om fremtiden som ambulanseflyger, kan dagens etterspørsel etter piloter fra andre selskap bidra til at tjenesten ikke engang kan drives de siste to årene fordi et kritisk antall piloter slutter.

– Og dagens situasjon kan bli enda verre, advarer Yngve Carlsen.

Flere piloter har allerede tatt jobb i andre selskaper. Kun et fåtall av dagens over hundre piloter søkte seg jobb i Babcock, som skal ta over tjenesten. I begynnelsen av mai bestemte selskapet seg for å tilby jobb til alle dagens ambulanseflypiloter, men ikke alle ønsker å jobbe videre i Babcock.

– Vi står i fare for at rundt 20 piloter forsvinner over sommeren. Da risikerer vi at hele tjenesten bryter samme, og vi står uten en tilfredsstillende luftambulansetjeneste inntil Babcock overtar om ett år, sier Carlsen.

Yngve Carlsen

START PÅ NYTT: Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund mener hele anbudsprosessen må startes på nytt.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Et klart råd

Torsdag var det høring i på Stortinget om luftambulansesaken. Overlege ved akuttmedisinsk klinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge, Mads Gilbert, åpnet høringen med å si at anbudsrunden har vært uansvarlig.

Han får støtte fra Yngve Carlsen i flygerforbundet.

– Vi trenger både kortsiktige og langsiktige løsninger i denne saken. Det får vi ved å ta grep som skaper ro, og som sørger for at ingen flere velger å slutte. Derfor mener vi at regjeringen bør rykke tilbake til start, og starte hele prosessen på nytt, sier Carlsen.

– Jeg håper dagens høring vil gi politikerne den nødvendige informasjonen til å ta de riktige avgjørelsene.