NRK Meny
Normal

– Vi må unngå at arbeidstida skaper lokale konflikter

Utdanningsforbundets leder i Troms er glad for at lærerstreiken er over, men forteller at det blir en utfordring å unngå at arbeidstida ikke skaper konflikt på hver enkelt skole.

Thomas Norgård

Leder for Utdanningsforbundet i Troms, Thomas Nordgård, er glad for at streiken er avsluttet. Likevel frykter han lokale utfordringer.

Foto: Petter Strøm/NRK

– Vi skal gå inn i den avtalen som foreligger, og den skal vi behandle veldig nøye. Vi er ikke interessert i å flytte konflikten inn i skolestua, sier Thomas Nordgård som er Utdanningsforbundets leder i Troms.

Mandag ble partene i lærerstreiken enige om en løsning på det omstridte punktet om arbeidstid.

Mer vekt på lokale forhandlingsløsninger var nøkkelen til enighet. Det skal ikke innføres mer bundet arbeidstid uten at det framforhandles lokalt, og det innføres prosedyre for hvordan man skal håndtere uenighet.

– Å fjerne konflikten fra Oslo og sentrale parter, og flytte den inn i hver enkelt skole vil være særdeles uklokt. Det krever en type ansvarlighet hos både ledelse og ansatte for at dette skal gå, forteller Nordgård.

Ved uenighet bruker man en tvisteløsning med mekling i kommune eller fylkeskommune. Er partene fortsatt uenige, gjelder samme tilstedeværelse som i den gamle avtalen. (Les mer om den nye avtalen i faktaboks til høyre).

– Endelig kan de gjøre det de gjør best

De streikende lærerne går tilbake til arbeidet i løpet av dagen, men det blir ikke undervisning før tirsdag, opplyser Utdanningsforbundet.

Nordgård sier det kan være lokale forskjeller i hvordan skolene løser oppstarten.

– Noen starter kanskje rett på undervisning tirsdag, mens andre skoler vil ha en dag med planlegging først. Det er klart at det burde være i arbeidsgivers interesse at lærerne får stille forberedt til første skoledag, forteller han.

Kommunene som har vært berørt av streiken vil legge ut informasjon om oppstart på sine hjemmesider.

Selv om lederen for Utdanningsforbundet i Troms frykter lokale konflikter er han svært fornøyd med at lærerene kan gå tilbake til undervisningen.

– Vi er veldige glade for at streiken er over slik at lærerne kan gå tilbake til det de kan best. Det har vært en nødvendig kamp som har gitt resultater, selv om man bestandig ønsker mer, sier Thomas Nordgård til NRK.

– Innsparte lærerlønninger kan gå til skoleformål

Tre ungdomsskoler og to videregående skoler i Harstad har vært tatt ut i streik. Ordføreren, som også er regionleder for KS, er glad for at organisasjonen og Utdanningsforbundet har avslutta streiken.

Marianne Bremnes

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, er veldig fornøyd med at streiken er over.

Foto: Martin Mortensen/NRK

– Jeg er veldig glad for at streiken er over, sier ordfører Marianne Bremnes.

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes sier det kan være mulig å bruke innsparte lærerlønninger etter streiken til skoleformål.

– Vi har mye å bruke pengene på, så vi skal alltids finne gode formål. Det kan gode hende disse pengene blir brukt til skoleformål, men de blir ikke øremerket. sier Bremnes til NRK.