– Ingen rett til å få igjen tapt undervisning

Lærerstreiken gir ikke elevene rett til å få igjen tapt undervisning selv om streiken blir langvarig.

Streikevakt utenfor Marienlyst skole i Drammen

I ungdomsskolen i Alta får elevene heller ikke tilgang til lærebøker slik at de kan begynne å lese selv.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Lærerstreiken gir ingen rett for elevene til å få igjen tapt undervisning, fastslår Utdanningsdirektoratet.

I Alta får elevene på streikeramma ungdomsskoler, heller ikke utdelt skolebøker slik at de kan lese selv.

– Elevene blir de store taperne. Streiken må stanses snarest, sier leder for elevorganisasjonen i Finnmark, Silje Vollan Nilsen.

Bjørn Atle Hansen

Rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen forteller at det kan bli aktuelt å ta i bruk ettermiddager og helger, for at elevene skal få tatt igjen noe av den tapte undervisningen - selv om det ikke er en lovpålagt oppgave.

Foto: Alta kommune

For 100.000 elever er snart to uker av det nye skoleåret gått tapt. I en fastlåst konflikt, kan elevene bli de store taperne om streiken strekker enda lenger ut i tid mener elevorganisasjonen.

– Kan ta i bruk ettermiddager

Kommunes arbeidsgiverorganisasjon KS har bedt Utdanningsdirektoratet vurdere om elever har rett til å få igjen tapt under visning.

Svaret er nei, sier rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen. Likevel vil kommunen vurdere lengre skoledager for å ta igjen noe av det tapte.

– Dette er jo ikke noe man etter loven gjøre, men vi vil se på å ta i bruk ettermiddager og helger for å ta igjen noe av det tapte. Men dette har ennå ikke vært på dagsorden.

I ungdomsskolen får elevene heller ikke tilgang til lærebøker slik at de kan begynne å lese selv.

– På de to ungdomsskolene i Alta er hele skoleledelsen tatt ut i streik. Vi har diskutert det, men har ingen mulighet eller kapasitet til å dele ut bøker, sier Hansen.

– Vet ikke hvor vi skal begynne

I går fortalte NRK om at også elever ved Heggen videregående skole i Harstad føler de mister deler av utdanningen sin som følge av streiken.

Lærerstreik i Harstad

Streikende lærere i Harstad markerer seg. Nå mener elevene ved Heggen videregående skole i Harstad at streiken har vart lenge nok.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal jobbe med, hvordan jeg skal gå fram, hva jeg skal begynne med. Jeg vet ikke hva som er ulikt fra ungdomsskolen til videregående, siden jeg er ny. Det er mye å ta igjen, og jeg føler jeg mister litt av utdanninga når det er så mange dager med streik, sier elev Nora Antonsen til NRK.

Nora er en av de som skal i gang med første året på videregående, og derfor ikke helt vet hva de bør går til eller bør gjøre i mellomtiden.

– Nå når den begynner å bli langvarig, og de står så hardt mot hverandre, syns jeg det er litt unødvendig. De kunne slakket litt i tøylene begge parter, mener Nora Antonsen.