NRK Meny
Normal

– En annerledes skolestart

Skolene forbereder seg på en annerledes skolestart etter terroren i Oslo og på Utøya. Hver enkelt skole i Finnmark planlegger nå markeringer allerede første skoledag.

Skolesekker

Årets skolestart vil bli annerledes etter terrorangrepene 22.juli. Alle skoler i Finnmark planlegger nå markeringer første skoledag.

Foto: CARO LAURENT / Belpress.com

Terrorangrepene der også fire ungdommer fra Finnmark ble drept, har gjort sterkt inntrykk på mange barn og unge.

Alle barn og unge skal gis mulighet til å snakke om det som har skjedd, sier sektorleder for barn og unge i Alta kommune, Per Hindenes.

– Skolen er en plass der unger skal kunne komme og fortelle om sine tanker og få hjelp til å arbeide med de.

– Viktig å snakke sammen

Per Hindenes, sektorleder for avdeling barn og unge, Alta kommune

Per Hindenes, sektorleder for barn og unge i Alta kommune, forteller at skolene har fokus på å gi barna mulighet til å snakke om det som har skjedd.

Foto: Alta kommune

Enda er det stille på skolene, som om kort tid igjen åpner dørene for elevene - til et nytt semester.

Etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya, vil første skoledag bli annerledes, forteller kommunalleder for barn og unge i Alta, Per Hindenes.

– Det markerer vi ved at vi samler elevene i grupper ut fra alder, hvor skolens ledelse vil si noen ord om hendelsene vi har hatt, om viktigheten av å ta vare på hverandre, om å minnes de som har blitt drept og om å ta vare på de som er rammet, eller på en annen måte er berørt.

Noen har mistet noen, andre har sett ufattelige bilder. Alle tar med seg sine tanker og følelser i ryggsekken.

Derfor er det så viktig å snakke sammen, mener Hindenes.

– Hvis det er en ting unger trenger rundt slike tragiske hendelser så er det å få lov til å sette ord på, få lov til å undre seg. Fortelle om hva de ikke vet, og få vite litt om det, i et språk og en setting som er tilpasset unger.

– Utfordrende

Også på Vadsø ungdomsskole gjør rektor og lærere seg klar til om kort tid igjen å møte elevene første skoledag, forteller rektor Signe Lyche.

– På kort sikt skal vi ha en kort minnemarkering på skolen, og da vil det bli anledning for de som har behov for det å videreføre tema i lunsjen, hvor de ansatte vil være til stede for elevene.

Senere kan elever som har behov for det også få snakke med kontaktlærer eller helsesøster.

Men å vite hvem som trenger hva, er en utfordring, sier rektoren.

– Det som er den største utfordringen for oss, det er kanskje det å få en fullstendig oversikt over de elevene som er indirekte berørt i den tragedien som har utspunnet seg.

– Hvis det er slik at det er foreldre som sitter på kunnskap om at deres barn sliter, så må de ta kontakt med oss - slik at vi i fellesskap kan gjøre det best mulig for elevene våre.

Trygghet

Å gjenreise tryggheten for alle barn og unge er et samarbeidsprosjekt, sier rådgiver for oppvekst og utdanning hos Fylkesmannen i Finnmark, Arne Leikvoll.

Han oppfordrer foreldre til å ta kontakt med helsemyndighetene i kommunene dersom ungene har behov for hjelp.

– Det aller viktigste her er å ta vare på ungene og ungdommen.

– Det å gi de en trygghet i forhold til at det er godt å komme på skolen, at det er trygt å være der, og å la de få prate litt om de tankene de måtte ha ut fra det som har skjedd.

– Kan ta tid

Kunnskapsdepartementet har sendt ut råd til alle utdanningsinstitusjoner om hvordan de best kan møte elevene denne høsten.

Per Hindenes i Alta, sier kommunene er forberedt på at det kan ta tid før skolen er i normalt gjenge igjen.

– Den viktige biten er å være våken for at unger har forskjellige behov.

Hindenes mener disse behovene ikke nødvendigvis er til stede allerede første skoledag.

– De kan dukke opp en vakker dag i september, oktober eller november.

– Vår jobb som voksne er at vi på skolen, sammen med foreldrene, har en oppmerksomhet rundt dette, slik at vi kan være ungenes hjelpere og sammen skape trygghet og fremtidstro.