Hopp til innhold

Vil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner

I framtida kan elbil-sjåfører bli nødt til å betale like mye som andre bilister i Oslos bomstasjoner. Flere tar til orde for at elbilrabatten må vekk.

Ny bomstasjon på Gjelleråsen

ELBILBOOM: Også elbilene må betale litt etter at Oslo fikk 52 nye bomstasjoner, slik som her på Gjelleråsen. Nå ta flere til orde for at elbil-sjåfører skal betale like mye som andre.

Foto: Olav Juven / NRK

Grunnen er at det ikke er penger til alle de store kollektivprosjektene i Norges desidert største bompengefinansierte bypakke, Oslopakke 3.

Elbilboomen

Det skyldes igjen at elbilboomen er mye kraftigere enn noen trodde da Oslopakken ble skrudd sammen for tre år siden.

Allerede de neste fire åra melder pengemangelen seg. Det er noe av bakgrunnen for diskusjonen om Røatunnelen i Oslo bystyre.

I årene som kommer skal det være fullt trykk på Fornebubanen, nye Oslo-trikker og nytt signalanlegg for T-banen, blant mye annet.

Ikke plass til T-banetunnel

Og midt på 2020-tallet tårner problemene seg opp for alvor. Da skal blant annet den nye T-banetunnelen gjennom Oslo etter planen bygges.

T-banestasjon på Bislett

I FARE: Pr. i dag gjør inntektssvikten i Oslopakke 3 at det ikke er penger til ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Her den nye Bislett stasjon.

Foto: Ruter

– Slik det ser ut i dag er det min oppfatning at vi ikke klarer å finansiere den innenfor Oslopakke 3, sier Terje Rognlien. Han leder Oslopakke 3-sekretariatet.

Han presiserer at det er opp til politikerne å avgjøre om prosjekter må kuttes eller hvordan inntektene skal økes.

Halv pris

Terje Rognlien

VIL ELBILRABATTEN TIL LIVS: Sekretariatsleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Han er likevel klar på hva som vil være den enkleste måten å skaffe mer penger på.

– Andelen elektriske biler gjennom bomstasjonene øker ifølge våre analyser med bortimot 50 prosent fram mot 2023.

– Det som hemmer oss er regelen om at elbilene skal betale maksimalt 50 prosent av normaltakst.

Regelen om halv pris eller mer for elbiler i alle norske bomstasjoner ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

Når taket neste år

I Oslo begynte elbilene å betale et mindre beløp da de 52 nye bomstasjonene kom i drift 1. juni. I mars neste år skrus elbiltaksten opp til halvparten av det bensin- og dieselbiler betaler.

Høyere kan man altså ikke gå uten å bryte stortingsvedtaket.

– Den regelen burde man kanskje se nærmere på, sier Rognlien og poengterer at elbiler tar like mye plass på veien som andre biler.

I Elbilforeningen har man forståelse for at inntektene fra bomstasjoner må opp, men de har lite forståelse for at man vil redusere et klimatiltak som allerede fungerer.

– Vi reagerer sterkt på forslaget og regner med at det er helt uaktuelt. En slik endring vil bety at man har lurt tusenvis av folk som har tatt bompengerabatten med i regnestykke når de valgte elbil, sier generalsekretær Christina Bu.

H og MDG uenige

Arild Hermstad (MDG)

VIL BEHOLDE ELBILRABATTEN: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG). Han er også nasjonal talsperson for MDG.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

I styringsgruppa for Oslopakke 3 sitter to politikere. Den ene er Oslos miljø- og samferdselsbyråd og den andre er fylkesordføreren i Akershus.

– Vi kommer ikke til å gå inn for å endre den regelen før vi vet at bensin- og dieselbiler er i ferd med å bli historie.

– Vi håper at det skiftet går raskt, men foreløpig er det et helt feil signal å sende å si at elbiler skal miste fordeler, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Frir til Stortinget

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), er uenig.

Anette Solli, fylkesordfører i Akershu (H)

VIL ELBILRABATTEN TIL LIVS: Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H). Hun er også Høyres kandidat som fylkesrådsleder i det nye storfylket Viken.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Taket er nådd når det gjelder hva vi kan be bensin- og dieselbilistene om. Men det er rett og slett ikke nok når så mange velger å kjøre elbil.

– Når inntektene faller bort, har vi to valg: Enten å kutte prosjekter eller å øke inntektene. Å kutte prosjekter i Oslopakke 3 tror jeg ingen egentlig ønsker seg, i hvert fall ikke i den grad som er nødvendig.

– Hvis vi skal opprettholde ambisjonene, må vi se på elbilene utover 50-prosent-regelen. Det håper jeg Stortinget gir oss mulighet til, sier Anette Solli.

Mer fra staten?

Arild Hermstad er enig i at inntektene må opp, men mener at staten kan betale mer av de store kollektivprosjektene hvis den slutter å bygge så mye motorvei.

Anette Solli tror det er urealistisk å hente særlig mer hos staten. Hun ser i stedet for seg en gradvis opptrapping av elbilbetalingen.

Unntaket er elektriske varebiler, som utgjør en svært liten andel i forhold til vanlige elbiler. De får bompengefritak i tre år, slik NRK fortalte i går.

Hvilke Akershus-prosjekter som må vike inntektene fortsetter å stupe, vil ikke Solli spekulere i. Den største kollektivinvesteringen er en T-bane til Nedre Romerike.