Hopp til innhold

Tungtrafikken kan få kjemperegning

Store forurensende lastebiler skal betale 50 000 kroner i året for å kjøre i Oslo, foreslår kommunen. Nå skal forslaget ut på høring.

Lastebilen i Oslo sentrum

OSLO-AVGIFT: Det kan bli dyrt for lastebiler-eierne å bevege seg inn i Oslo, dersom de ikke har en nyere bil med renseteknologi, slik denne lastebilen har.

Foto: Bård Nafstad / NRK

I desember ga regjeringen Oslo kommune lov til å innføre såkalte lavutslippssoner, der forurensende biler betaler en ekstra avgift. Nå har Bymiljøetaten laget et forslag til hvordan dette kan fungere.

Forslaget er at forurensende tungtrafikk, som lastebiler og gamle busser, som skal kjøre i Oslo på forhånd må betale et gebyr. Det kan skje via en app, på nett, eller fra automater som skal plasseres på utvalgte steder – slik piggdekkordningen fungerer.

Prisene for lastebiler under 12 tonn er foreslått å være

  • 300 kroner i døgnet
  • 4 000 kroner i måneden
  • 25 000 kroner i året

For tunge kjøretøy over 12 tonn vil prisen være det dobbelte, mens de nyeste kjøretøyene (Euroklasse 6) slipper gebyr, siden disse har lave utslipp.

Ifølge Bymiljøetaten er det registret 20 000 tunge kjøretøy i Oslo og Akershus som trolig ikke er Euroklasse 6. I tillegg kommer kjøretøy fra andre regioner og utlandet.

– Helsa først

Målet er å få på plass lavutslippssonen allerede til vinteren. Den skal være et permanent, langsiktig tiltak. Hensikten er å bedre luftkvaliteten i Oslo.

Lan Marie Berg er sint på Veireno

Miljøbyråd Lan Marie Berg vil ha lavutslippssone i hele Oslo.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Byrådet setter helsa til folk først, og vi har store problemer med dårlig luft i Oslo. Det er de tunge kjøretøyene med eldre motorer som forurenser verst, derfor begynner vi med dem, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Hun berømmer samtidig de mange lastebileierne som allerede har byttet til miljøvennlige og moderne biler.

Når kommer det en lavutslippssone for privatbiler?

– Det er noe vi er i ferd med å utrede videre, men det må vi komme tilbake til.

Kundene kan få regningen

De fleste av medlemmene i Norges Lastebileier-Forbund har biler over 12 tonn, og må dermed ut med 50 000 kroner i året.

– Vi er skeptiske til denne type gebyrlegging som trafikkregulerende tiltak. Våre medlemmer kjører ikke for moro skyld, men for å levere varer til butikkene, sier rådgiver Knut Gravråk.

Han varsler dyrere varer som konsekvens.

– Kostnadene som følger av dette vil bli belastet kundene, i likhet med alle andre merutgifter vi blir pålagt. Resultatet vil fort vekk bli uforandret trafikkmengde, men dyrere varer.

Dobbel avgift

Gebyrene i lavutslippssonen kommer i tillegg til miljødifferensierte priser i bomringen. De er avtalt i Oslopakke 3 og innføres i begynnelsen av oktober. Dette innebærer at forurensende kjøretøy må betale høyere takster og at det blir dyrere i rushtiden.

Miljøbyråden mener det er viktig å ha flere tiltak og virkemidler, fordi Oslo trenger å få fart på utskiftingen av de gamle kjøretøyene.

Pengene som kommer inn på disse gebyrene skal øremerkes til miljøtiltak.

Forslaget ble sent ut på høring denne uken. Svarfristen er 6. september, og så skal Oslo-politikerne behandle saken.

Les også: