70 kroner i bompenger fra Akershus

70 kroner blir etter alt å dømme summen Akershus-bilister må ut med for å kjøre dieselbil på jobb i Oslo i rushtiden.

Bomringen på Alnabru

NYE BOMSTASJONER: Antall bomstasjoner skal økes fra 29 til rundt 85.

Foto: Andreas De Brito Jonassen / NRK

Nye bommer på bygrensa, ny bomring rett på utsiden av ring 2 og nye «armer» med bomstasjoner mellom øst og vest. Det blir hverdagen for bilister i Oslo og Akershus fra 2019.

Bladet Motor omtaler i dag det de kaller bomsjokket for Oslo. NRK får bekreftet skissen som ligger på bordet når politikere fra Oslo og Akershus og representanter fra staten skal forsøke å lande fremtidens bompengeopplegg 23. mai.

I Oslopakke 3-avtalen som Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ble enige om i fjor, skal bompengeskruen strammes til i flere omganger.

Det Oslopakke 3-forhandlingene handler om denne våren, er detaljene når om lag 55 nye bomstasjoner skal på plass i 2019 som trinn 2 i opptrappingsplanen.

Halvparten betaler ikke

– I dag er det slik at cirka halvparten av bilturene i Oslo ikke bidrar med bompenger. Derfor ser vi på et system som i bedre grad fordeler bompengebyrdene på flere bilister, sa leder for Oslopakke 3-sekretariatet, Terje Rognlien, da NRK omtalte saken i februar.

Utgangspunktet for diskusjonen er de nye takstene som gjelder når trinn 1 etter planen er innført 1. oktober i år. Da blir bilistene i Oslo og Akershus for første gang ilagt rushtidsavgift og en egen dieselavgift, såkalt miljødifferensiering.

Det vil da koste 58 kroner å kjøre gjennom eksisterende bomring for en dieseldrevet personbil i morgenrushet, mot 34 kroner i dag.

Når trinn 2 blir iverksatt en gang i 2019, blir virkeligheten for bilistene seende slik ut:

  • Det settes opp nye bommer på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det har vært fra Bærum siden 2008.
  • Her blir det halv takst, det vil si 29 kroner for dieselbiler i rushtiden.
  • Det kommer en ny, indre bomring rett på utsiden av Ring 2.
  • Det kommer to nye «bompengearmer» fra Ring 2 utover for å fange opp tverrgående trafikk.
  • Det ene armen vil gå over Sinsen og Grefsen, den andre over Bryn.
  • Det blir samme pris i ringen langs Ring 2 og i bompengearmene som i eksisterende bomring, altså 58 kroner for dieselbiler i rushtiden.
  • Hvis man passerer flere bommer i eksisterende bomring, ringen langs Ring 2 og bompengearmene i løpet av én time, vil man sannsynligvis kun betale én bomavgift.
  • Det diskuteres om det skal være betaling i begge retninger i alle bomstasjoner unntatt de på bygrensa.
  • I så fall blir taksten i hver retning halvert (29 kroner).
  • Det legges opp til 20 prosent brikkerabatt når trinn 2 blir innført, mot 10 prosent brikkerabatt i dag.

Kr. 69,60

Basert på dette vil en dieselbilist som kjører fra Akershus og gjennom minst én av bommene inne i Oslo i rushtida betale 87 kroner om dagen; 29 kroner på bygrensa og 58 kroner i Oslo – enten 58 kroner innover eller 29 kroner hver vei.

Fratrukket 20 prosent brikkerabatt blir dette 69,60 kroner om dagen.

Ifølge bladet Motor vil dette opplegget øke bompengeinntektene fra dagens 3,4 milliarder til 4,4 milliarder kroner i året.

Nye bomstasjoner

FORELØPIG SKISSE: Dette er den sannsynlige bomstrukturen i Oslo fra en gang i 2019.