Hopp til innhold

Søppelet flyter fortsatt flere steder i Oslo

Tusenvis av Oslo-beboere har de siste ukene opplevd søppelkrise på grunn av manglende henting av avfall. Fredag lovte Renovasjonsetaten at en rekke strakstiltak skulle ordne opp i det meste i løp av helgen. Likevel er det flere steder der søppelhaugene fortsatt tårner seg opp.

Søppelkaos i Oslo

Flere steder i Ekebergveien i Oslo hoper søppelet seg opp fremdeles, selv om Renovasjonsetaten lovet bot og bedring i løp av helgen.

Foto: Bård Nafstad / NRK

De siste to ukene har kommunen mottatt tilsammen 5500 klager på manglende søppeltømming.

I helgen satte Renovasjonsetaten inn ekstra helgebemanning, ektra folk og biler for å løse problemet. Da regnet de med at det meste skulle være i orden mandag.

Likevel er det fortsatt beboere som opplever at avfallet ikke er blitt hentet.

Etaten beklager

Pål A. Sommernes

Direktør i Renovasjonsetaten, Pål A. Sommernes sier de vil fortsette med strakstiltakene for å løst problemene, men at befolkningen fortsatt må regne med noe forsinkelser i en fire ukers tid til.

Foto: Lotten Christiansen / NRK

– Det er fortsatt noen av våre abonnenter som ikke har fått hentet avfallet sitt på lang tid. Dette beklager vi på det sterkeste, sier etatsdirektør Pål A. Sommernes.

Sommernes sier at Veireno AS fortsetter med økt bemanning og bruk av reservebiler for å redusere forsinkelser og håndtere avvik. Helgeinnsamlingen fortsetter så lenge det er behov.

– Vi jobber nå på spreng med å behandle de resterende klagene, sier han.

Tusenvis av klager

Problemene oppsto 3. oktober da det privateide selskapet Veireno tok over avfallshåndteringen i Oslo etter en anbudskonkurranse.

Siden da har mange innbyggere opplevd at søppelhentingen har uteblitt eller blitt sterkt forsinket.

På de to ukene siden den nye ordningen ble innført, har Renovasjonsetaten mottatt litt over 5500 klager.

Svært mange klager er nå behandlet, og antallet klager som fortsatt er under behandling er redusert til 1529.

– Vi er helt sikre på at dette problemet kommer til å løse seg veldig snart. Dette er en omlegging av all renovasjon i hele Oslo, med nye ruter blant annet. Det har tatt litt tid å omstille seg, sier direktør i Veireno, Jonny Enger, som beklager at folk ikke har fått hentet søppelet sitt.

Innsamling i helgen

Ifølge Renovasjonsetaten ble det i forrige uke totalt sett samlet inn 2657 tonn husavfall, det er mer enn normal mengde på en uke. Av dette ble 387 tonn samlet inn bare i helgen.

– Det har også vært store opphopninger med søppel som vi har vært nødt til å ta unna. Det har vi også brukt mye tid på, og nesten alt er nå borte, sier Enger.

Til sammenligning ble det samlet inn 2509 tonn husholdningsavfall i en tilsvarende uke i september.

Spor etter rotter eller fugler som forsyner seg av søppel

Mange beboere melder om at søppelet tiltrekker seg dyr som forsyner seg av matavfallsrester.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Renovasjonsetaten opplyser at beboere som fortsatt opplever at søppel ikke blir hentet, kan melde fra om manglende tømming på telefon 02 180 eller på mail til postmottak@ren.oslo.kommune.no.

Det går også an å sende følgende SMS til 1980: REN+adresse+avfallstype.