Hopp til innhold

Lillestrøm brukte 100 millioner: Likevel er det eksplosjonsfarlig gass i hundeparken

– Jeg tar ikke Aros inn der, sier Henning Bjarnøy og haler hunden med seg forbi hundeparken i Brånåsdalen.

Hundeeier ved hundepark i Brånåsdalen

Hunden Aros vil gjerne inn i hundeparken og leke, men eieren vil ikke ta sjansen på grunn av eksplosive gassnivåer.

Foto: Nadir Alam / NRK

Hunden Aros vil gjerne inn i hundeparken og leke, men eieren vil ikke ta sjansen på grunn av eksplosive gassnivåer.

Foto: Nadir Alam / NRK

Det inngjerdete området til hundene er del av en park som Lillestrøm har laget over det tidligere søppeldeponiet i Brånåsdalen.

NRK har i flere år fulgt situasjonen ved den gamle søppelfyllingen. Gass fra deponiet har lekket inn i hus og mange boliger har blitt skjeve. Naboer har fortalt om helseplager.

Kommunen er dømt til å betale en rekke huseiere erstatning.

Richard Møller filmer hullet i hagen hvor den boblende lyden kommer opp.

En huseier filmet i 2020 hvordan gassen fra søppelfyllingen boblet opp fra et hull i hagen.

De siste tre årene har Lillestrøm kommune investert over 100 millioner kroner i en ny park og et underjordisk nett med gassbrønner. Målet var at dette skulle løse problemene med gass på avveie fra den gamle avfallsplassen.

Men i september ble det målt eksplosjonsfarlige nivåer av gassen metan i en spillvannskum som ligger i området.

Det er eksplosjonsfare hvis metan-konsentrasjonen i luften overstiger fem prosent, mens det i kummen ble målt 6,5 prosent. Det viser en rapport som Multiconsult har laget for kommunen.

– Burde vært stengt

Gassfunnet i hundeparken har blitt plukket opp av naboene og delt i en Facebook-gruppe.

Noe varsel fra kommunen har de ikke fått. Det er heller ingen avsperringer eller advarsler i parken.

Det synes hundeeier Henning Bjarnøy, som selv bor i området, er helt utrolig.

– Er det en som står der inne og røyker og kaster sneipen, vet jeg ikke hva som skjer. Det burde vært stengt her.

Henning Bjarnøy

Henning Bjarnøy reagerer på at kommunen ikke advarer om gass i hundeparken.

Foto: Nadir Alam / NRK

Eim av råtne egg

Da NRK besøkte hundeparken denne uken, lå det en sterk eim av råtne egg ved kummene.

Det kan tyde på at det ikke bare er metan som dunster opp fra dynga.

Hydrogensulfid lukter råtne egg ved lave konsentrasjoner. Gassen er fargeløs, giftig og brannfarlig, og kan være dødelig ved store konsentrasjoner.

Men det er uklart om det er den som forårsaker stanken.

Hund ved kum

Da NRK var innom luktet en hund interessert ved kummene. Eierne ante ikke noe om gassene eller at stedet ligger over en enorm nedlagt søppelfylling.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Ikke farlig

Kommunen avviser at gassen som er målt nede i kummen, er til fare for hunder og eiere.

– Det er ikke noen eksplosjonsfare knyttet til kummen hvis den ikke blir åpnet, skriver Morten Nårstad i et svar til NRK. Han er kommunalsjef for miljøteknikk.

Nårstad skriver også at lokket er utformet slik at det er nødvendig med eget verktøy for å åpne det.

– Ettersom saken og nivåene kan være med på å skape usikkerhet, skal vi sette inn et rør som gjør at kummen luftes kontinuerlig, slik at oppsamling av gass unngås, skriver han.

NRK har lenge bedt kommunen om intervju om situasjonen i området. Så langt har vi måtte nøye oss med skriftlige svar.

Boblende vannpytt

For dem som bor i området er det flere påminnelser om at de bor ved et stort og gassproduserende avfallsdeponi.

På en fotballbane observerte naboer onsdag kveld at det boblet friskt i en vannpytt.

Boblene var etter alt å dømme metangass fra fyllinga som trengte seg opp i friluft.

Metan er brennbar i høye konsentrasjoner. Visstnok ble det forsøkt på å tenne på gassen over pytten, uten at det tok fyr.

Også tidligere har NRK skrevet om brannfarlig gass som lekker ut fra kummer og ikke er blitt avsperret av kommunen.

Vant rettssak

I mars fikk 14 familier i Lillestrøm medhold at det er søppel som råtner og krymper nede i bakken som er skyld i at husene deres blir skjeve.

Lagmannsretten mente at beboerne måtte få dekket et verditap på eiendommene sine på femti prosent.

Dette utgjør rundt 35 millioner kroner sammenlagt for de 14 husene.

I april godkjente et enstemmig kommunestyre dommen. Tidligere har også familier i 22 leiligheter blitt kjøpt ut av boligene sine.

Som vi meldte tidligere denne uken skal politikerne nå vurdere om disse boligene skal legges ut for salg eller leies ut.