Gass strømmet ut av bakken ved boligfelt

I gresset ved boligområdet i Brånåsdalen i Skedsmo er det nok en gang målt brannfarlige konsentrasjoner av gass fra søppelfyllingen.

Andreas Pettersson

BEKYMRET NABO: Hagen til Andreas Pettersson vender ut mot gressletta der det ble målt høye gassforekomster ved en kum og rift i gresset.

Foto: Dag Aasdalen

– Jeg har for lengst sluttet å bli sjokkert, for det dukker jo stadig opp nye saker her. Men vi som bor her blir jo skremt, sier Andreas Pettersson.

Sammen med familien bor han i en enebolig som vender ut mot grøntområdet i Brånåsdalen der de høye forekomstene av metan ble oppdaget ved en kum og en sprekk i bakken.

område rundt kum med gassutslipp

Området hvor det ble målt høye gassforekomster ligger like ved bebyggelsen, men kommunen mente det ikke var nødvendig å sperre det av.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

NRK har tidligere laget mange reportasjer om dette boligområdet i Skedsmo som er bygget delvis over en nå nedlagt søppelfylling. Potensielt brennbar gass fra råtnende søppel i grunnen har funnet veien inn i mange hus og leiligheter.

De siste årene har blant annet:

  • Et baderomsgulv i enebolig tatt fyr
  • Et tavlerom i en bedrift har eksplodert
  • Et par måtte flytte ut etter måling av høye gassnivåer under gulv
  • En utebod måtte sperres etter måling av skyhøye gassnivåer.
Sperrebånd foran bod

I fjor ble denne uteboden sperret av etter at det strømmet brennbar gass fra deponiet opp ved boden.

Foto: Anders Fehn / Nrk

–Ja, her har det jo både eksplodert og brent, og vi venter jo bare på hva neste som skjer, sier familiefaren oppgitt.

Andreas Petterson

Beboer Andreas Pettersson ved kummen der det ble oppdaget eksplosjonsfarlige nivåer av gass fra deponiet i grunnen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Ble oppdaget av konsulent

Den nye lekkasjen ble oppdaget av en ekstern konsulent i sommer, men kommunen hevder den først fikk rapporten 1. oktober.

I rapporten skriver han at konsentrasjonen av gass gir fare for brann eller eksplosjon. Han ber også kommunen vurdere å gjøre området utilgjengelig for publikum.

Lars Gundersen ved utslippssted

I bakken ble det målt høye konsentrasjoner av deponigassen metan. Skedsmo kommunes prosjektleder Lars Gundersen sier området nå skal utbedres.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Men når NRK møter kommunens prosjektleder på stedet, er det ikke satt opp sperringer for å holde folk unna.

Lars Gundersen

Prosjektleder Lars Gundersen i Skedsmo kommune.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det er blitt vurdert at det ikke er nødvendig, sier Lars Gundersen.

Prosjektlederen begrunner dette med at det ikke er folk som oppholder seg på dette stedet. Gassen vil heller ikke eksplodere av seg selv, sier han. Og nå skal området også utbedres.

Tobarnsfaren Petterson synes det er skummelt å tenke på hva som kunne ha skjedd om noe hadde antent gassen.

Vi har jo våre barn her. Jeg tør ikke engang å tenke tanken, sier han.

Kommunen vil fikse problemet

Årsaken til at gass fra det nedlagte søppeldeponiet har strømmet opp til overflaten ved kummen, kan være at det tidligere er gravd der. Dermed er det tette leirelaget som lagt over deponiet blitt punktert, mener kommunens prosjektleder.

Kommunen opplyser til NRK at gravingen skjedde i 2017.

Nå er kommunen i gang med sette ned nye brønner som skal bidra til at gassen fra fyllinga suges ut av bakken og brennes i en pipe. Det skal også lages en ny park med et tett toppdekke.

Anleggsmaskinene er nå i sving på det store grøntområdet og kommunen mener dette vil løse problemene med gass på avveie.

Graving av gassbrønner

Skedsmo kommune er i gang med å sette ned gassbrønner som de mener vil stoppe søppelgasser på avveie.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Men dette gjør ikke Pettersson trygg.

– Nei, mitt hus står delvis oppå deponiet. Og gassen under mitt hus vil ikke forsvinne, sier naboen.

Mot rettssak

15 av eneboligeiere skal møte kommunen til rettssak fjerde november. De krever at kommunen erstatter husene deres.

Tidligere har 22 eiere av leiligheter i to borettslag blitt kjøpt ut av kommunen. Ett hus er kjøpt og revet av kommunen blant annet etter at gass fra deponiet tok fyr på familiens bad.