Vil selge leiligheter på fylling

22 fraflyttede leiligheter ved en søppelfylling i Lillestrøm kommune kan bli lagt ut for salg eller leid ut, går det fram av en sak til politikerne.

Kommunen overtok leilighetene i 2019 etter langvarig strid med familiene som bodde der. Beboerne var redde for gasser fra søppelfyllinga og mente de ble syke av å bo der.

Kommunens begrunnelse for å kjøpe boligene var at området måtte gjennom omfattende anleggsarbeider og de ville skåne beboerne for bråket.

Nå er Lillestrøm kommune ferdig med å rehabilitere et anlegg som skal fjerne gass fra boligområdene, og kommunen forutsetter at det ikke skal være helsefarlig å bo i leilighetene.

Å kjøpe leilighetene fra beboerne kostet nærmere 68 millioner kroner. Kommunedirektøren skriver at det vil være riktig å selge dem for å dekke kommunens investering.

Lillehaugen borettslag i Lillestrøm kommune
Foto: Nadir Alam / NRK