Hopp til innhold

Prostituerte tør ikke anmelde

En prostituert kvinne ble torturert og ranet av en gjeng, men våget ikke å gå til politiet. Fafo-forsker mener at frykten for å bli hjemløs skremmer de prostituerte fra å anmelde grov vold.

sexkjøp

De som selger sex i Oslo tør ofte ikke å rapportere grov vold til politiet. Det er en av konklusjonene i en ny Fafo-rappport.

Foto: Bjørnflaten, Thomas / SCANPIX

– Det er urovekkende at grov vold ikke blir anmeldt. Vi har sett flere tilfeller de siste årene i Oslo, hvor den prostituerte lar være, fordi konsekvensene blir så store for kvinnen, sier Anette Brunovskis, forsker i Fafo.

Oslo-politiet har siden 2007 drevet med '"Operarsjon Husløs". Politiet tar kontakt med huseiere, som leier ut til prostituerte, og ber dem kaste ut kvinnene. Hvis huseieren fortsetter å leie ut, blir de etterforsket for hallikvirksomhet.

Anette Brunovskis

Fafo-forsker Anette Brunovskis er kritisk til politiet i Oslo.

Foto: Fafo

Fafo mener denne offensiven fra politiet gjør det vanskelig for prostituerte å ta kontakt når de blir utsatt for noe kriminelt.

– Prostituerte er redd for å gå til politiet, fordi de må oppgi sin adresse. De vet at politiet vil oppsøke deres huseier. Dermed kan de selv og kanskje venninnene blir kastet ut. Valget blir altså å anmelde den grove volden eller bli hjemløs, sier Brunovskis.

Mye vold mot prostituerte

Forskeren har samlet inn flere konkrete episoder og tall fra de som er ute i gata og har direkte kontakt med de prostituerte. I Oslo er dette Pro Sentret og Nadheim (Kirkens Bymisjon).

Disse har løpet av første halvår 2012 hørt prostituerte fortelle om 64 tilfeller av grov vold og 13 voldtekter. Mange av disse sakene kommer aldri til politiet.

– Vi vet om et tilfelle hvor en prostituert ble oppringt av en mann, som utga seg for å være kunde. Da han kom hjem til henne hadde han med seg to kamerater, som var bevæpnet med el-våpen og kniver. De truet til seg penger og utøvde torturlignede vold. Siden hun er redd for å miste leiligheten, har hun ikke kontaktet politiet. Dette betyr at brutale voldsmenn går fri, sier Brunovskis.

Vil at politikerne ser på loven

Fafo-forskeren har sett på utviklingen i prostitusjonsmiljøene i Oslo, Bergen og Stavanger fra februar til juli 2012. Konklusjonene er samlet i rapporten «Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år».

Hun håper at regjeringen, som skal sette i gang en større gjennomgang av prostitusjonsmiljøet, også går mer i dybden av konsekvensene av Operasjon Husløs og hallikparagrafen.

– De prostituerte er allerede en svært sårbar gruppe. Dersom de blir kastet ut av sine hjem og ikke har noe sted å bo, betyr det mye. De kan bli utnyttet og presset til sex når de forsøker å få ny bolig.

– Meningen med loven var jo å hjelpe de prostituerte, men den har i stedet gjort det vanskeligere, sier Brunovskis.

Sier nei til "Operasjon Husløs"

Bjørg Norli, leder for Pro Senteret

Leder for Prosentret, Bjørg Norli.

Foto: NRK

De som jobber tett på de prostituerte, Nadheim og Pro Sentret, er begge kritiske til "Operasjon Husløs". Nadheim, som er drevet av Kirkens Bymisjon, har tidligere krevd at politikerne stanser dette.

Pro Sentret er bekymret for konsekvensene.

– Vi får mange tilbakemeldinger fra kvinner om at de ikke tør å anmelde ran og vold på grunn av "Operasjon Husløs". De er redd for å gi seg til kjenne overfor politiet og dermed risikere å bli kastet ut av boligen sin. Vi har ikke tall på dette, men vårt inntrykk er at flere vegrer seg for å anmelde vold nå enn før. Nå rammer loven de den skulle beskytte sier Bjørg Norli, leder, Pro Sentret.

Politiet skeptisk

Politiet er enig i at prostituerte vegrer seg for å oppsøke dem, men mener det i hovedsak er andre grunner til dette enn "Operasjon Husløs".

– Det er vårt inntrykk at prostituerte har liten tillit til politiet, men slik var det også lenge før vi igangsatte "Operasjon Husløs". Vi tror at det er andre årsaker som gjør at de prostituerte vegrer seg. For eksempel er det et faktum at de fleste av dem er utenlandske, og mange kommer fra land hvor politiet fungerer dårlig og også kan være korrupt , sier Rune Swahn, førstebetjent ved seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt.

Politiet synes også det er underlig, at man framstiller det som om prostituerte, som er utsatt for grov vold , vil fortsette å selge sex fra samme leilighet .

– Dette poenget blir ikke belyst i denne Fafo-rapporten. For politiet virker det innlysende at når man som prostituert blir utsatt for vold i en leilighet, så er det lite ønskelig for den prostituerte å fortsette å selge sex fra samme leilighet , sier Swahn.

Men selv om politiet mener det er et mer sammensatt bilde enn det Fafo-rapporten fremstiller, så avviser han ikke at noen er redde for å bli husløse.

– Vi forstår at «Operasjon Husløs» kan oppleves negativt for den enkelte kvinne der og da sier Swahn, og legger til:

– Målet på lenger sikt er imidlertid at færre skal ende som ofre for menneskehandel i Norge.

Vil ta bakmenn

Siden 2007 har politiet avslørt hallikvirksomhet i 393 leiligheter.

– Motivasjonen vår er å gjøre hallikene og menneskehandlerne husløse. Det skal være vanskelig å drive organisert sexsalg og menneskehandel. «Operasjon Husløs» er et forebyggende tiltak. I tillegg ser vi hvordan hallikvirksomheten er bygd opp og forsøker å ta de som sitter bak og tjener penger, sier Swahn.

Politiet har ikke tall på hvor mange prostituerte som anmelder vold.

– Vi har aldri brukt en henvendelse om vold til å gå mot den prostituertes huseier, sier Swahn.

Politiet ønsker velkommen en enda mer omfattende vitenskapelig analyse av det norske prostitusjonsmarkedet.