Hopp til innhold
Utsikt over sydhavna
Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Oslo havn

 • Oslo havn rammet av streiken

  Akademikerne og Unio tok fredag morgen ut 220 ansatte i Mattilsynet i streik.

  Det er i hovedsak region Stor-Oslo og hovedkontoret som er berørt av streiken, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

  Omtrent 100 av dem er fra Stor-Oslo.

  Noen av de ansatte jobber ved grensekontrollstasjonen på Oslo havn.

  Det betyr at det er redusert kapasitet for behandling av grensekontrollpliktige varer fra tredjeland inn til Norge.

  Det blir også redusert kapasitet til å behandle klagesaker.

 • Mikroplast fra bildekk forurenser Oslofjorden

  Nye resultater i en rapport fra Miljødirektoratet viser at det er like mye mikroplast fra bildekk på havbunnen i Oslofjorden som i jordprøver ved høytrafikkerte veier.

  Tidligere undersøkelser har påvist at mikroplast finnes overalt i miljøet – i elver, kystvann, innsjøer, luft og nedbør. Resultatene fra den nye miljøovervåkingen stemmer overens med tidligere antagelser om at bildekk er en stor kilde.

  – Det er urovekkende at vi finner svært mye mikroplast fra bildekk i miljøet. Disse ørsmå partiklene kan inneholde skadelige stoffer og de blir værende lenge i miljøet uten å brytes ned. Vi må gjøre mer både i Norge og internasjonalt for å hindre at mikroplast fra bildekk skader naturen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

  Miljødirektoratet har nylig påvist at skadelige stoffer fra bildekk, som 6PPD-kinon og andre bildekkstoffer, spres fra veier, kunstgressbaner og gjenbruksanlegg for dekk. Dette er samme stoff som tidligere har vist seg å være dødelig for en art av stillehavslaks i utsatte elver i USA.

  Partikler fra bildekk er nå også funnet i blåskjell fra Oslofjorden. Dette viser at mikroplasten inntas av dyr i miljøet, og dermed påvirker miljøet negativt.

  – Oslofjorden er allerede under høyt press fra andre menneskeskapte belastninger. Vi er bekymret for at mikroplast bidrar til å gjøre miljøforholdene enda dårligere, sier miljødirektør Ellen Hambro.

  Forurensning Oslofjorden
  Foto: NTB
 • Advarer mot ferjeforsinkelse

  Arbeiderpartiet er redd byutviklingen langs fjorden blir forsinket etter at det nye byrådet i går trakk saken om utenlandsferjenes framtid.

  Ap/SV/MDG-byrådet ville samle danskebåten og Kiel-ferja i en ny felles terminal på Vippetangen, men det nye byrådet vil vurdere også Kongshavn i øst på nytt.

  I dag seiler danskebåten fra Vippetangen, Kiel-ferja fra Filipstad i vest.

  Aps gruppeleder Marthe Scharning Lund sier at det haster med å avklare bruken både av Filipstad, Vippetangen og Kongshavn/Grønlia.

  – Å få på plass en felles ferjeterminal kommer til å løse de siste delene av utviklingen langs fjorden.

  – Arbeiderpartiet mener at en integrert terminal i byen på Vippetangen er den beste løsningen. Her kan vi få til folkeliv, arbeidsplasser og kultur, og det er kort vei til Oslo S, sier Scharning Lund.

  Hun sier at Kongshavn bør utvikles som en ren godshavn for å nå målet om at mer varer skal fraktes med skip og ikke lastebiler.

  Marthe Scharning Lund på Oslo havn.
  Foto: HAV Eiendom
 • Oslo havn får 30 millioner til landstrøm

  Statseide Enova støtter Oslo havn med litt over 30 millioner kroner til å bygge to landstrømanlegg i havnene.

  Anleggene skal være i drift innen utgangen av 2025, og skal bidra til mindre utslipp og støy fra cruiseskip som ligger til kai.

  – Fremover skal vi sørge for at anleggene blir brukt, og vi skal fortsette å støtte fartøyene for å stimulere etterspørselen etter dem, sier Rune Holmen, markedssjef i Enova.

  I fjor var det 166 skip som lå til kai i Oslo som hadde flere enn 266.000 passasjerer.

  Cruiseskip i Oslo, ingress
  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
 • Brannvesenet skeptisk til beredskapshavn

  Oslo Havn vil samle alle statlige og kommunale etater som rykker ut på sjøen i en egen beredskapshavn i Kongshavn øst i Bjørvika, i overgangen mellom byen og tradisjonell havnevirksomhet.

  Etatene i dag spredt mange steder rundt i havna, steder som på sikt skal brukes til andre formål.

  Brann og redningsetaten frykter at det vil svekke beredskapen for deres del hvis brannbåtene blir plasert i Kongshavn.

  – Vi er nødt til å ha båten i nærheten for å ha rask utrykning ut på øyene i tilfelle brann, og redningsaksjoner på sjø, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

  Til våren flytter Brann og redningsetaten inn i ny Sentrum brannstasjon på Langkaia ved Salt, ikke langt unna brannbåtene på Vippetangen.

  – Hvis vi skulle flytte båtene våre bort til Kongshavn, ville vi mistet hele effekten av de nye sentrumsstasjonen for sjøberedskapen, sier Myroldhaug.

  Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug, ved brannbåten på Utstikker 2 på Vippetangen.
  Foto: Olav Juven / NRK