Hopp til innhold

Ny E18: Over hundre kroner fra Sandvika til Oslo

Og jo flere elbiler det blir, jo mer bompenger må de andre betale for å kjøre ny E18 vest for Oslo.

E18 Ramstadsletta mot Blommenholm

MONSTERMOTORVEI ELLER MILJØPROSJEKT? Meningene er mildt sagt delte om ny E18 mellom Ramstadsletta og Lysaker.

Foto: Statens vegvesen

Når halvparten av bilene er elbiler, blir prisen i den nye E18-bommen 42 kroner, ifølge regjeringen.

I tillegg kommer det bilistene må betale i bomringene som allerede står på Oslo-grensa og inne i byen.

Med dagens takster i Oslo-bommene vil en kjøretur fra Sandvika til Oslo sentrum koste over hundrelappen for en dieselbil i rushtiden.

Ingen vei tilbake

– Ingenting kan lenger stanse E18-prosjektet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til Aftenposten i dag.

– Lysaker - Ramstadsletta vil nå bli satt i gang for fullt, sa Dale.

I forslaget som i dag ble lagt fram for Stortinget forteller regjeringen hvordan 16,3 milliarder kroner skal skaffes til veie.

Staten betaler 5,5 milliarder kroner. Bilistene må ut med 10,8 milliarder i nye bommer som kommer opp når veien står ferdig. Det skjer trolig i 2027.

Jon Georg Dale og Jan Tore Sanner

INGEN VEI TILBAKE: Ifølge regjeringen blir arbeidet med nu E18 satt i gang for fullt. Her samferdselsminister Jon Georg Dale og regjeringskollega og bæring Jan Tore Sanner på Høvik ved en tidligere anledning.

Foto: Olav Juven / NRK

Rabatt for elbiler

I forslaget skisserer regjeringen følgende opplegg for innkreving av bompenger:

  • Hver passering må i gjennomsnitt koste 23 kroner.
  • Elbiler betaler halv takst.
  • Hvis andelen elbiler er 20 %, som i dag, må bensin- og dieselbiler betale 30 kroner.
  • Hvis andelen elbiler øker til 50 %, må de andre betale 42 kroner.
  • Kjøretøy over 3.500 kg betaler det dobbelte.
  • Veien skal betales ned over 15 år.
  • Regjeringen vil ikke motsette seg at perioden blir utvidet til 20 år hvis lokale myndigheter ønsker det.
  • Prisen pr. passering vil da synke med mellom fem og ti kroner, avhengig av elbil-andel.

Det siste året har prisen på nye E18 økt med to milliarder kroner.

– Det som skjer nå er at prosjektet blir dyrere uten at bompengene går opp, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til NRK.

– Frp i regjering har sørget for å øke den statlige andelen. Men Stortinget har flere ganger vedtatt at dette prosjektet delvis skal bompengefinansieres.

– Det legger jeg til grunn. Men jeg jobber hele tiden med å ta ned bompengene. Derfor har jeg tilbudt Oslo og nye Viken nye milliarder til å kutte bompengene, sier Dale.

– Maktmisbruk

I Bærum er det mange som jubler over å være ett skritt nærmere å få motorveitrafikken i tunnel på lange strekninger og bedre framkommelighet både for biler, busser og syklister.

Men det er også mange som ser helt annerledes på prosjektet.

– Dette er maktmisbruk, sier fylkesråd for kollektivtransport i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG).

– Regjeringen vil tvinge gjennom en monstermotorvei som vil skape mer trafikk, kø og kaos, sier han.

Feil bruk av penger

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener E18-utbyggingen er feil bruk av så vel bompenger som statlige penger.

– Vi trenger først og fremst penger til store, tunge kollektivprosjekter. Og så er jeg helt sikker på at distriktene ønsker penger til rassikring, blant annet, sier Johansen.