Hopp til innhold

Sa ja til å bosette «Kevin» - til de hørte at han ikke er ukrainer

«Kevin» fant selv leilighet og var klar til å flytte til Lørenskog. Da kommunen fant ut at han var afghansk, snudde de.

Afghanske Kevin sier han ble lei seg etter at Lørenskog kommune avviste hans bosettingssøknad.

«Kevin» fant bolig selv og ville raskest mulig inn i samfunnet. Men Lørenskog ga tommel ned da de fant ut at han var afghansk.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Før «Kevin» kom til Norge som 15-åring, trodde han på det Norge som finnes på TV:

Et fritt land der alle er like.

Snart ti år i landet har ødelagt dét bildet.

– Det jeg har sett, og opplevd i mange situasjoner, er at ikke alle behandles likt i Norge.

Fant bolig selv

Han kom alene fra Afghanistan som tenåring. Etter år på mottak fikk han opphold i 2022.

Jeg tenkte ok, endelig, etter mange år kan jeg velge hvor jeg vil bo, sier han.

Han var klar for livet i Norge. Men frykta å havne i en kommune langt unna alt han kjente. Helst ville han bo i eller rundt Oslo.

Når du får opphold, finner etter hvert Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) en kommune du bosettes i. Da kan du ikke velge hvor du ender.

Med mindre du tar grep selv. Det var det «Kevin» gjorde.

Det finnes nemlig en ordning som kalles selvbosetting. Hvor flyktninger selv kan finne bolig i en kommune, og så be om å bosettes der.

NRK forklarer

Hva er selvbosetting?

Hva er selvbosetting?

To typer selvbosetting

Selvbosetting betyr at flyktninger finner bolig selv, uten hjelp fra det offentlige.

Det er to varianter:

  • Bosetting på eget initiativ
  • Avtalt selvbosetting
Hva er selvbosetting?

Bosetting på eget initiativ

Alle med rett til å oppholde seg i Norge - også flyktninger - som klarer seg selv økonomisk, kan skaffe seg bolig og bosette seg hvor de vil.

Da er ikke kommunen involvert i det hele tatt. Det betyr at personen ikke blir registrert som flyktning på kommunens kvote. De vil dermed heller ikke ha rett på for eksempel introduksjonsprogram.

Hva er selvbosetting?

Avtalt selvbosetting

En flyktning med opphold som ikke har fått tildelt kommune å bo i, kan finne bolig selv. Så kan de kontakte kommunen og få leiekontrakten godkjent.

Hvis kommunen sier ja, kan personen registreres som bosatt flyktning. De vil ha rett på blant annet introduksjonsprogram og andre sosiale tjenester.

Hva er selvbosetting?

Regnes med i kommunens kvote

Om kommunen godkjenner avtalt selvbosetting, tar de kontakt med Imdi. Hvis Imdi gir grønt lys vil flyktningen bli registrert bosatt i deres kommune. De vil da regnes med i kommunens «kvote» over antall flyktninger de skal bosette.

Ikke alle kommuner godtar avtalt selvbosetting.

Hva er selvbosetting?

Uvanlig ordning

En rapport fra 2016 viste at nesten 1 av 4 kommuner praktiserte avtalt selvbosetting det året. Mens i 2021 var det bare 21 kommuner, færre enn 1 av 10.

Tallet kan ha blitt påvirka av koronapandemien. I tillegg er de fra før Ukraina-krigen brøt ut. Trolig åpna flere kommuner for selvbosetting på grunn av den.

Sier kommunen ja, så blir det tatt med i «regnskapet» over bosatte flyktninger. Og de slipper å skaffe bolig til den som kommer.

En vinn-vinn-situasjon, skulle man tro.

«Kevin» kontakta flere kommuner rundt Oslo. Blant annet Lørenskog.

– De sa først «velkommen, bare finn en bolig».

«Kevin» brukte flere uker på å snakke med utleiere og finne en leilighet.

– Jeg kasta bort mye tid på det, sier han.

For da boligen var i boks, snudde plutselig kommunen.

De ville ikke godkjenne kontrakten og bosettinga likevel.

Årsaken? At «Kevin» ikke var ukrainsk.

Mener du at dette er diskriminering?

Ja.

Kevin lager musikk når han ikke er på skolen.

«Kevin» viser NRK musikk han har laget selv når han har vært lei seg ved tanke på framtida i Norge.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Klønte det til

NRK har sett e-posten der flyktningtjenestens leder bekrefter at «Kevins» nasjonalitet er grunnen til at de sier nei.

«Når du tok kontakt trodde Flyktning- og innvandrertjenesten at forespørselen gjaldt en fra Ukraina og ga råd ut ifra det,» skriver hun i en e-post til «Kevins» hjelper.

«[...]vi burde vært mer nøye med å spørre hva slags type flyktning det gjaldt.»

leder for flyktningtjenesten i Lørenskog i e-post

Kommunen sier nå at «Kevin» må bosettes via Imdi. De vil ikke godta selvbosetting likevel:

Men på kommunens nettsider sto det ingenting om nasjonalitet:

Skjermdump fra Lørenskogs nettsider desember 2022. Her skriver de om selvbosetting i kommunen.
Foto: Skjermdump / Lørenskog kommunes nettsider
Foto: Skjermdump / Lørenskog kommunes nettsider

– Der klønte vi det nok litt til, sier Lørenskogs direktør for oppvekst Børge Tomter.

Sida om selvbosetting forsvant fra kommunens nettside kort tid etter at e-posten over ble sendt.

– Vi tok ned den informasjonen da vi ble kjent med at det var en feil, sier Tomter.

Mener det er lov

Nå vil de at alle skal komme gjennom Imdi, også ukrainere.

Men i 2022, da krigen brøt ut, var situasjonen så spesiell at de åpna for selvbosetting for dem, forklarer Tomter.

Vi mener at dette er innafor, og at vi fulgte de nasjonale føringene når det gjaldt ukrainerne.

Børge Tomter, direktør for oppvekst og utdanning i Lørenskog kommune.

Børge Tomter i Lørenskog kommune erkjenner at de informerte klønete om selvbosetting.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Tomter påpeker at ukrainerne heller ikke er vanlige asylsøkere, men har fått kollektiv beskyttelse.

Men er det egentlig lov? Å forbeholde én type bosetting bare for folk fra ett land?

Nei, mener Likestillings- og diskriminerings­ombudet (LDO).

Vi setter spørsmålstegn ved om dette er lovlig, sier ombud Bjørn Erik Thon.

For selvbosetting er ifølge Imdi en ordning som gjelder alle flyktninger.

– Det er ikke en egen ordning som kun gjelder personer med kollektiv oppholdstillatelse, sier direktør Liebe Rieber-Mohn.

Frivillig ordning

Men: ordninga er frivillig for kommunene.

Flyktninger har ikke rett på å bli bosatt et sted fordi de har funnet bolig der.

Mange kommuner tillater ikke selvbosetting i det hele tatt. Og noen har kriterier for å si ja. Slik også NRKs stikkprøve viser:

Kriterier kan være saklige, mener ombud Thon.

For eksempel å prioritere barnefamilier. Eller krav om at du må ha tilknytning til kommunen.

Men de kan ikke begynne å plukke ut fra landbakgrunn. Det vil veldig fort være ulovlig diskriminering, mener han.

Han får støtte fra advokat Arild Humlen, med lang erfaring innen asyl- og utlendingsrett. Han påpeker at Norge er forplikta av FN til ikke å forskjellsbehandle flyktninger på grunn av landet de er fra.

Jeg kan ikke se at kommunene kan undergrave statens internasjonale rettsforpliktelser ved å foreta selektive valg basert på nasjonalitet, sier han.

Ombud Thon anbefaler de som opplever slik forskjellsbehandling å klage det inn til diskrimineringsnemnda.

Bjørn Erik Thon er Likestillings- og diskrimineringsombud i Norge. Han står i et kontorlandskap. Han har kort, grått hår som er gredd litt bakover. Thon har på seg briller med svart innfatning og ser rett i kameraet. Han har en hvit skjorte på seg med mørkeblå jakke over.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon mener det er problematisk at Lørenskog sa nei til selvbosetting fordi «Kevin» var afghansk.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Skaper mistillit

Diskrimineringsombudet mener eksempelet fra Lørenskog er en del av et tydelig mønster:

Flyktninger fra Ukraina behandles annerledes og får mer støtte og hjelp enn andre flyktninger.

Thon peker blant annet på vedtaket fra bystyret i Drammen, hvor de ba om å få ta imot kun ukrainske flyktninger. Regler som gjør det lettere for å ukrainere å bli bussjåfør. Og flere steder har ukrainere fått tilbud som gratis buss og egne kinobilletter.

– Jeg skjønner godt at det kan få folk fra andre land til å føle seg lite velkomne, sier Thon.

Les også Ble lamslått av Drammen-vedtak: «Hva er galt med meg?»

Slik «Kevin» gjorde da Lørenskog sa nei fordi han ikke var ukrainsk.

– Det var ikke en god følelse, sier han.

En mann står med ryggen til kameraet og ser ut av en verandadør. Han har på seg svart hettegenser med teksten "Vertere Berlin" på. Man kan skimte beige gardiner og en grå sofa.

«Kevin» bor i dag i en annen kommune i Akershus. Han har nå valgt å fortelle sin historie til NRK.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Også «Kevins» hjelper Daniel Laabak, som leder en organisasjon for enslige asylsøkere, reagerer. Det var saken i Drammen som gjorde at han og «Kevin» nå ble enige om å gå til pressen.

Laabak er redd for hva den følelsen av urettferdighet kan føre til.

Dårlig behandling kan føre til negative holdninger til det offentlige. Jo flere slike negative møter man har, desto mer skadelig er det for integreringa, sier han.

OBS: Daniel Laabak driver også et enkeltpersonforetak som fotograf. Han har solgt bilder til flere norske medier, inkludert NRK.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest?

Eller tips om for eksempel integrering, helsevesenet, fengsler, tilrettelegging i skolen eller psykisk helse? Kanskje om noe helt annet fra Stor-Oslo som bør tas tak i?

Ta gjerne kontakt!