Hopp til innhold

Ingen tiltak mot helsefarlig Oslo-luft

Selv om det lyste rødt for luftkvaliteten både på Hjortnes og Alnabru i morgenrushet mandag, er det ikke satt inn tiltak for å hindre biler i å slippe ut helsefarlig eksos.

Luftforurensning

TING TAR TID: Det tar tid å få innført restriktive tiltak for å begrense biltrafikken og luftforurensningen (arkivfoto).

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Grunnen er at Oslo kommune fortsatt har svært få restriktive tiltak i verktøykassa selv om flere av virkemidlene har vært diskutert i en årrekke.

Forurensningssituasjonen i Oslo og andre byområder kan du se her.

Pr. i dag mangler kommunen de nødvendige godkjenninger til å sette i verk både den varslede femdoblingen av bompengetakstene og et mulig dieselforbud på akuttdagene.

De såkalte lavutslippsonene, der forurensende biler må betale en ekstra avgift på permanent basis, vil neppe komme på plass denne vinteren i det hele tatt.

NRK har gått gjennom status for de mest aktuelle virkemidlene:

  • Femdobling av bompengetakstene

Såkalte beredskapstakster for dager da det er varslet helsefarlige NO2-nivåer ble vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting allerede i november.

Tiltaket som innebærer en femdobling av bompengetakstene kombinert med gratis kollektivtrafikk, krever godkjenning av Samferdselsdepartementet.

Fra byrådshold får NRK opplyst at søknaden ikke ble sendt fra Oslo kommune før torsdag i forrige uke fordi det var enkelte spørsmål rundt gratis kollektivtrafikk som måtte avklares med Akershus fylkeskommune.

Søknaden er ennå ikke godkjent av Samferdselsdepartementet.

  • Dieselforbud

Byrådet vedtok sist vinter en hasteforskrift som gjorde det mulig å forby dieselbiler å kjøre på kommunale veier på dager med høy luftforurensning. Tiltaket ble aldri gjennomført, og hasteforskriften gikk ut 1. mai.

Byrådet jobber med å få på plass en permanent forskrift for dieselforbud på akuttdagene denne vinteren, men en eventuell innføring av beredskapstakster gjør et rent forbud mindre sannsynlig.

  • Lavutslippssoner

Stortinget har gitt kommunene lov til å innføre egne soner der biler som forurenser mye må betale ekstra for å kjøre. Sonene er ment som en permanent ordning, ikke bare på akuttdagene.

Ordningen krever at Samferdselsdepartementet fastsetter en endelig forskrift for lavutslippssoner. Den var på høring i sommer og er for tiden ute på en ny minihøring med frist 9. desember.

Ifølge byrådet vil det ikke være praksis mulig å få lavutslippssonene på plass før tidligst på senvinteren.

  • Stengning av parkeringsplasser

Et virkemiddel som Oslo kommune kan bruke allerede i dag, er å beordre alle kommunale parkeringsplasser innenfor rød sone (Oslo sentrum) stengt på de mest forurensede dagene.

NRK får opplyst at dette er aktuelt dersom det oppstår en akuttsituasjon med varsel om vedvarende høy luftforurensning over flere dager. Dette anses ikke som tilfelle nå da det er varslet noe bedre luft i morgen.