Hopp til innhold

Slik fyring kan bli forbudt i Oslo

Byrådet i Oslo vurderer forbud mot gamle peiser og vedovner. Du skal heller ikke lenger få tilskudd for å bytte ut en gammel ovn med en ny og rentbrennende.

Det brenner i peisen

KAN BLI ULOVLIG: Det kan bli forbudt å tenne opp i gamle ildsteder i hovedstaden.

Foto: Olav Juven / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

– Luftkvaliteten er for dårlig, sier byrådssekretær for miljø og samferdsel, Morten Nordskag (MDG). Det rammer astmatikere og andre med luftveisplager vinterstid.

Morten Nordskag

VURDERER FORBUD: Byrådssekretær for miljø- og samferdsel, Morten Nordskag (MDG).

Foto: Sturlason

Nordskag trekker fram biltrafikken og vedfyringen som de to store synderne. Nye nasjonale grenseverdier gjør at det må hardere lut til enn i dag.

– Da må vi rett og slett vurdere hvilke tiltak som kan bidra til reduserte utslipp fra vedfyring i Oslo.

– Vi tror at et mulig forbud mot fyring i ikke rentbrennende ildsteder, eventuelt i kombinasjon med en vrakpantordning for eldre vedovner, er blant tiltakene vi trenger å se på, sier han.

– Forbud som vanlig

– Byrådet løper som vanlig til forbud, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin.

Han påpeker at særlig eldre peiser ikke bare kan tas med og pantes sånn helt uten videre.

– Noen er murt opp. Noen er av veldig gammelt fabrikat som du kanskje ikke får ut av veggen uten å knuse den fullstendig, sier han.

Selv har han en eldre peis i kjellerstua hjemme.

– Jeg tror kanskje første etasje hadde rast sammen hvis jeg hadde tatt ut peisen. Jeg vet ikke om jeg hadde turt å prøve engang.

FYRER MED VED: Enn så lenge kan Høyres Øystein Sundelin tenne opp i kjellestua uten å gjøre noe ulovlig.

FYRER MED VED: Enn så lenge kan Høyres Øystein Sundelin tenne opp i kjellestua uten å gjøre noe ulovlig.

– Viktig i gamle hus

Sundelin sier at mange gamle hus og leiligheter i Oslo er avhengig av peisen til oppvarming.

– Da blir folk dømt til enten å fyre ulovlig eller bytte. Og det kan være en kjempestor kostnad.

Men folk har vel ikke rett til å drive og forurense?

– Det gjør også nye ovner og peiser. Når du fyrer med ved, så kommer det røyk. Men for mange er vedfyring en ganske viktig del av oppvarmingen, spesielt i gamle hus som også trekker mye, sier Øystein Sundelin.

Venter med å konkludere

Har dere tenkt å ta peiskosen fra folk, Morten Nordskag?

– Vi unner folk absolutt peiskosen. Derfor ønsker vi å ha et solid kunnskapsgrunnlag før vi konkluderer om hvilke virkemidler som er best egnet.

En slik utredning skal blant annet vurdere om et eventuelt forbud bør innføres i hele eller bare deler av Oslo.

Ikke støtte til ny ovn

Byrådets trussel om et mulig fyringsforbud kommer i forslaget til neste års Oslo-budsjett. Det blir vedtatt i bystyret onsdag etter at Rødt og byrådspartiene inngikk forlik.

En mulig vrakpant skal altså gjelde for dem som kvitter seg med en gammel vedovn. Ordning med tilskudd til dem som kjøper ny blir avviklet fra nyttår, ifølge budsjettet.

Støtten er på 6.000 kroner innenfor Ring 3 og 1.500 kroner utenfor i tre uker til.

Morten Nordskag sier at ordningen er evaluert av Norsk institutt for luftforskning (Nilu). Den fant ingen signifikant effekt på luftkvaliteten.

Eksisterende tilskuddsordning til utskifting av gamle vedovner vurderes ikke å gi en tydelig effekt på luftkvaliteten i Oslo.

Byrådet budsjettforslag for 2021

Fyring på hjemmekontor

Nettopp Nilu advarte for bare to uker siden om at all vedfyringen på hjemmekontor forurenser lufta ute.

– De nye er bedre enn de gamle, men fortsatt er vedfyring den største kilden til fint svevestøv i norske byer, sa forskningsdirektør Cristina Guerreiro til NRK.

Det fikk varmebransjen til å fyre seg opp.

– Nilu skaper et inntrykk av at det ikke er noen effekt med å bytte ut gamle ovner. Det er jo feil, sa styreleder Steinar Vigdal i Norsk Varme.