Hopp til innhold

Vil lokke Oslo-lærere med mer lønn og mindre studielån

Høyre er bekymret for mange ukvalifiserte lærere særlig i utsatte områder i Oslo. SV blir provosert over Høyres omsorg for Oslo-skolen i valgkampen.

Mathilde Tybring-Gjedde og Ine Eriksen Søreide på Haugenstua skole.

VIL LOKKE LÆRERE: Mathilde Tybring-Gjedde og Ine Eriksen Søreide lanserer rekrutteringspakke på vegne av Høyre i Oslo og nasjonalt

Foto: Olav Juven / NRK

–– Det er mange flere som søker seg til sentrumsskolene enn til drabantbyene, sier Tone Nordstrøm.

Hun er rektor ved Haugenstua skole i Groruddalen. Utfordringen er å skaffe lærere med godkjent utdanning til småtrinnet.

Tone Nordstrøm, rektor Haugenstua skole

FÅR IKKE SØKERE: Rektor Tone Nordstrøm på Haugenstua opplever at lærere med grunnskoleutdanning heller velger skoler nærmere sentrum.

Foto: Olab Juven / NRK

– De ansatte trives veldig godt når vi først får dem hit, sier hun.

Er det fordommer som gjør at de ikke kommer til intervju i Groruddalen?

– Det vet jeg ikke. Men når man leser overskrifter i dagspressen, kan det jo virke skummelt å reise ut til noen av drabantbyene. Vi som jobber her, opplever jo absolutt ikke det, sier Nordstrøm.

Oslo dårlig ut

Oslo kommer dårlig ut på flere statistikker over hvor i landet det er størst andel lærere uten nødvendig pedagogisk utdanning.

De geografiske forskjellene i Oslo som Haugenstua-rektoren trekker fram, er et tankekors for Høyres listetopp Ine Eriksen Søreide.

– Vi vet veldig godt at skolen og læreren er helt avgjørende for muligheten til å få til læring og for å gjennomføre og fullføre.

– Det er kanskje spesielt de elevene som ikke har foreldre med høyere utdanning eller som kan hjelpe til på samme måte som trenger skolen aller mest.

– De trenger også de kvalifiserte lærerne aller mest, sier Eriksen Søreide.

Tre ekstra lønnstrinn

Høyre lanserer derfor en egen rekrutteringspakke for Oslo-skolen.

– Skolene skal kunne ha verktøy i verktøykassa til å rekruttere flere lærere, sier utdanningspolitisk talsperson på Stortinget, Mathilde Tybring Gjedde. Hun er femtekandidat i Oslo ved valget.

Tidligere kunne nyutdannede lærere få tre lønnstrinn ekstra på utsatte skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Denne ordningen er nå avviklet. Tybring-Gjedde sier at Høyre vil gjeninnføre lokkematen og foreslå dette i bystyret.

Oslo Høyre vil også gi støtte til å nedbetale studielån mot at lærere binder seg til skolen i to år. I dag fins det en tilsvarende statlig ordning i Nord-Norge.

– Skuffende

For å hjelpe blant annet Oslo nasjonalt, vil Høyre gjøre utdanningen mer fleksibel. På den måten kan ukvalifiserte lærere studere det de mangler ved siden av.

– Jeg syns det er skuffende at de fjernet ordningen med ekstra lønnstrinn uten å erstatte det men noe mer målrettet, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

– Provosert

Nye strengere koronatiltak i Oslo

JOBBER MED TILTAK: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier at Oslo jobber med ny rekrutteringspakke, men at arbeidet er forsinket på grunn av korona.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ifølge Utdanningsetaten hadde ordningen etter hvert liten effekt. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at byrådet jobber med nye virkemidler.

Om Høyres omsorg for Oslo-skolen sier hun:

– Jeg blir egentlig veldig provosert.

Hun sier at Høyre lenge motarbeidet den nasjonale lærernormen som blant andre SV og KrF ville ha. Den sier hvor mange elever en lærer maksimalt kan ha.

Ifølge Thorkildsen er normen nå så kraftig underfinansiert av regjeringen av Oslo neste år må betale 320 millioner kroner av egen lomme.

– Det er enorme summer. De kunne vi ha brukt for eksempel på å løfte skolen og ha mange flere målrettede virkemidler for å rekruttere flere lærere.

– Ryddet opp etter Høyre

SV-politikerne sier at byrådet måtte rydde opp i den forskjellsskolen som hadde fått utviklet seg i mange år under Høyre da de tok over i 2015.

– Vi fikk rekruttert 200 nye lærere som vi målrettet inn på å drive med tidlig innsats særlig i områder med størst levekårsutfordringer.