Hopp til innhold

Her er de nye Oslo-bommene

I natt kom det 52 nye bomstasjoner på veiene i Oslo-området. Mange bilister får også lavere bompengeregning enn før.

Er du klar for den nye «bomhverdagen»?

Mange tror det blir dyrere for alle når de 52 nye bommene begynner å virke på lørdag.

– Det blir det ikke, sier sekretariatsleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien.

Demonstrasjoner i Oslo

Bompenger og rasende bilister landet rundt overskygger det meste annet i nyhetene om dagen. I Oslo startet demonstrasjonene i ganske rolige former klokka 12 lørdag.

Ifølge Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Oslo står det mellom 10-15 demonstranter på alle bompengestasjonene i hovedstaden og deler ut klistremerker.

– Jeg hadde håpet på sol, sier Cecilie Lyngby som er andrekandidat for FNB i Oslo og grunnlegger av interesseorganisasjonen Ja til miljø, nei til bompenger.

Cecilie Lyngby demonstrerer mot bompenger

BOMPENGEPROTEST: Cecilie Lyngby i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) vil gjøre bompengemotstanden i Oslo mer synlig

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Alle bruker veinettet. Det er urettferdig at bilistene må betale, sier Lyngby. Hun mener Norge har råd til å unngå bompenger.

Det store prishoppet skjedde imidlertid i oktober 2017 – i dagens bommer. Da ble takstene generelt økt betydelig. Samtidig ble det innført rushtidsavgift og en ekstra avgift for dieselbiler.

Når antall bomstasjoner lørdag øker til totalt 83, vil mange få det dyrere. Men mange vil også få det billigere.

Hensikten med det nye systemet er å spre bompengebelastningen på flere. De nye stasjonene er en konsekvens av tidligere politiske forlik om Oslopakke 3 både i 2016 og 2017.

Ny bomstasjon på Gjelleråsen

NY BOMSTASJON PÅ GJELLERÅSEN: Her må du betale fra og med i dag.

Foto: Olav Juven / NRK

I dag betaler om lag halvparten av dem som kjører bil i Oslo bompenger. Fra 1. juni må 76 prosent av bilistene punge ut.

– Målet er å skape et mer rettferdig system der flere bilturer skal delta i spleiselaget, sier Rognlien.

Tre ringer

Bommene fordeles på tre ringer:

  • Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med «armer» mot Grefsen og Trosterud. Betaling i begge retninger. (Totalt 38 bomstasjoner.)
  • Osloringen: Også i den eksisterende bomringen blir det betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning blir omtrent halvparten av det du betaler for én passering i dag. (Totalt 22 bomstasjoner.)
  • Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo/Romerike, samt bomstasjonene som har stått mellom Oslo og Bærum siden 2008. Innkreving kun mot Oslo. (Totalt 23 bomstasjoner.)

Her er de nye takstene for lette kjøretøy (tillatt totalvekt t.o.m. 3.500 kg):

Bomtakster fra 1. juni 2019 (uten brikkerabatt)

Osloringen (dagens bomring)

Normaltakst

Diesel

Elbil

Passering uten rush

Kr. 21

Kr. 25

Kr. 5

Passering i rush (06:30-09 og 15 til 17)

Kr. 28

Kr. 31

Kr. 10

Indre ring med «armer»

Passering utenom rush

Kr. 17

Kr. 19

Kr. 4

Passering i rush (06:30-09 og 15 til 17)

Kr. 21

Kr. 23

Kr. 8

Bygrensen

Passering utenom rush

Kr. 21

Kr. 25

Kr. 5

Passering i rush (06:30-09 og 15 til 17)

Kr. 28

Kr. 31

Kr. 10

Timeregel

Flere forhold gjør at det ikke bare er å legge sammen takstene i alle bommene du passerer for å finne ut hvor mye du må betale daglig.

  • Indre ring og Osloringen får felles timeregel. Du kan passere flere ganger i begge bomringene i løpet av en time, men betaler bare én gang. Du betaler den høyeste taksten som blir registrert i løpet av den timen.
  • Bygrensen får egen timeregel. Du betaler for én passering over bygrensen selv om du kjører inn i Oslo flere ganger i løpet av én time.
  • Passerer du både bygrensen og Osloringen, må du betale i begge selv om passeringene skjer innen en time.
  • «Brikkerabatten» øker fra 10 til 20 prosent.
  • Indre ring og Osloringen får felles passeringstak. Du belastes for maksimalt 120 betalte passeringer i de to bomringene pr. kalendermåned.
  • Bygrensen får eget månedstak på 60 betalte passeringer.
  • Både rabatten, timeregelen og passeringstaket krever at du har Autopass-avtale.

Dyrere fra Romerike og Follo

De som vil merke at det nye systemet gjør større innhogg i lommeboka, er i første rekke tre grupper:

Den ene gruppen er dem som kun ferdes innenfor dagens bomring og som heretter må passere en eller flere bomstasjoner i den indre ringen.

Den andre er dem som kommer fra Romerike og Follo og får en ny bom på bygrensen, slik bilistene vestfra har hatt lenge.

Unntaket her er de som kjører gjennom dagens bomring mot Oslo både fram og tilbake.

Den tredje gruppen som får det dyrere, er elbilistene. De har gått helt fri til nå, men må fra og med 1. juni ut med et mindre beløp. Elbiltaksten stiger ytterligere neste år.

– Billigere

Terje Rognlien

Sekretariatsleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Det blir billigere for dem som bor mellom bygrensen og Osloringen og passerer Osloringen daglig for eksempel til jobb, sier Terje Rognlien i Oslopakke 3-sekretariatet.

Av dem som betaler i dag; er det flest som får høyere eller lavere bompengeregning?

– Vi har ingen eksakt beregning av dette, men tror at mer enn halvparten av dem som betaler bompenger i dag vil få det billigere, særlig for arbeidsreiser i rush, sier han.

For tyngre kjøretøy over 3.500 kg gjelder andre takster og andre regler enn dem som er beskrevet her.