Hopp til innhold

Går hardt ut mot Statsbygg etter stenge-varsel: – De har ikke gjort jobben sin

Statsbygg har selv skylda for at Bredtveit må stenges, mener fengselsforbundet. Nå krever de heller et nytt fengsel.

Bredtveit fengsel

Statsbygg har ikke gjort nok for å bedre tilstanden på Bredtveit fengsel, mener Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Foto: Vilde Alette Monrad-Krohn / NRK

Forrige uke ble det kjent at Statsbygg anbefaler å stenge Bredtveit fengsel i Oslo, på grunn av brannfare.

De mener fengselet bør stenges umiddelbart, bekrefter de til NRK.

Branntiltak i fengselet vil koste minst 315 millioner kroner. Trolig blir det dyrere.

Fengselsgangene i Bredtveit fengsel.

Manglende brannsikring av dørene i fengselet er én av utfordringene det nylige branntilsynet påpekte.

Foto: Anders Fehn / NRK

For bygningsmassen er gammel. Og nødvendige oppgraderinger er ikke regna med.

Så ja, det må nok påregnes høyere kostnader, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Regninga for brannsikringa bør Statsbygg ta selv, mener leder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

– De har feila, og ikke gjort jobben sin som huseier, mener han.

Varsla katastrofe

For det er Statsbygg som eier fengselet.

Kriminalomsorgen betaler over 10 millioner i husleie hvert år for å leie lokalene på Bredtveit. Samtidig har byggene forfalt over år, påpeker Aase.

– Statsbygg tar seg betalt i dyre dommer, og lar ting bare skure og gå på Bredtveit, sier Aase.

Asle Aase, forbundsleder, Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener Statsbygg ikke har tatt ansvaret de har som eiere av Bredtveit fengsel.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

For gjennom flere år har innsatte og ansatte meldt fra om situasjonen i fengselet.

Et drøyt år senere har Statsbygg altså anbefalt stenging.

Statsbygg, og alle, har visst hvordan det er på Bredtveit over lang tid, sier NFF-forbundsleder Aase.

Han understreker at han også mener det er flere som har ansvaret.

– Dette er jo snakk om politiske prioriteringer.

Les også Setter av 55 millioner til kvinnefengsler - Bredtveit får ingenting

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Fengselet ligger på Bredtvet i Oslo. På bildet ser du fengselet fra avstand. Det består av bygg i lys mur med røde taksteiner. Fengselet har også et tårn med grønnaktig tak. I forkant ser du en gressplen og veien som leder opp til porten.

– Fare for liv og helse

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg sier husleia de får for Bredtveit ikke er nok til å dekke etterslepet på vedlikehold.

De overtok bygget i 2009, og allerede da var det i dårlig stand, sier hun til NRK.

Og vi har derfor over lengre tid vært bekymra for ytterlige utfordringer med etterslepet ved at bygningen har den tilstanden den har.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Det er farlig å oppholde seg i Bredtveit fengsel, mener Statsbygg. Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sier de har vært bekymra over tid.

Aschim sier flikking på byggene ikke er nok til å brannsikre Bredtveit.

Nå er de kommet til punktet hvor de mener bruken av bygget må ta slutt så fort som mulig, sier hun.

Opphold i bygget og bruk av bygget til fengselsdrift spesielt, representerer en risiko for liv og helse.

– Bygg nytt fengsel

Når de innsatte flyttes, er uklart. Kriminalomsorgen ønsker å utsette stenginga.

Hva det vil koste å drive fengselet videre en periode, er også uklart.

Uansett så er det ingen permanent løsning å bare brannsikre bygget, mener Aase i NFF.

– Nei, det absolutt beste er å bygge nytt.

Han får støtte fra Stian Estenstad i Røde Kors. Han leder tilbudet Nettverk etter soning, og har kontakt med både innsatte og ansatte i fengselet.

røde-kors-041023

Bredtveit er ikke egna som fengsel, og i stedet for å bruke mye på å brannsikre bør man bygge nytt, mener Stian Estenstad i Røde Kors.

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Det må gjøres politisk vedtak om å bygge nytt fengsel, mener han.

– Det må skje ganske umiddelbart, slik vi ser det.

Det er liten vits å bruke hundrevis av millioner på å utbedre et gammelt, utdatert bygg, mener han.

Her bør man kanskje bare godta at Bredtveit fengsel har utspilt sin rolle, og heller tenke på å bygge nytt, mener Estenstad.

Jeg tror både det blir et bedre resultat, det blir billigere, og det går fortere.

Både Estenstad og Aase frykter at det ender med at de Bredtveit-innsatte flyttes til andre fengsler - og at det ikke bygges noen erstatning for Bredtveit.

Vurderer langsiktige løsninger

NRK har spurt Justis- og beredskapsdepartementet hvilke løsninger de ser for seg for Bredtveit.

I en epost svarer departementet at «som en del av arbeidet med nytt Oslo fengsel, ønsket departementet i utgangspunktet et nytt fengsel på Bredtveit.

Dette ville også muliggjort et nytt fengsel for kvinner. Planen for dette ble stoppet da Oslo kommune ikke ønsket en slik løsning.

Departementet vil derfor, i samarbeid med Statsbygg og Kriminalomsorgsdirektoratet, vurdere langsiktige løsninger for Bredtveit når den akutte og midlertidige situasjonen er løst.

Når det gjelder de andre spørsmålene dine så er det naturlig at de rettes til KDI og Statsbygg.»