Hopp til innhold

Frykter for kvinnefengselet

De fengselsansattes fagforening frykter at regjeringens planer for nye mannsfengsler gjør at Bredtveit kvinnefengsel i Groruddalen fortsetter å forfalle og til slutt må stenge.

Fengselet er gammelt og nedslitt, og mange har ment at det må bygges nytt mannsfengsel på samme tomt for få gjort noe.

I går ble det kjent at regjeringen vil dele dagens Oslo fengsel på Grønland mellom Ilseng, Ullersmo og et mindre fengsel på dagens tomt på Grønland.

Forbundsleder Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund tror sjansen for nytt kvinnefengsel på Bredtvet er kraftig redusert.

– Det er politikerne som sitter på pengene, men jeg anser vel muligheten for vesentlig lavere enn før det ble fattet en beslutning.

– Det er større sannsynlighet for at Bredtveit på et eller annet tidspunkt må stenge ned fordi de bygningsmessige forholdene ikke tillater hverken innsatte å sone der eller ansatte å jobbe der, sier Larsen.

Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Utsikt fra vindu ut mot luftegården.
Foto: Anders Fehn