Hopp til innhold

Rapport fra Sivilombudet: Omfattende svikt ved Bredtveit fengsel

En rapport fra Sivilombudet dokumenterer uholdbare soningsforhold for de innsatte ved Bredtveit fengsel i Oslo, melder NTB.

– Det er mye som tyder på at fengselet har hatt flere innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer enn tidligere. Samtidig har mangler i systematikk, rutiner og bemanning bidratt til å forverre en allerede krevende situasjon, sier sivilombud Hanne Harlem.

– Samlet sett viser våre undersøkelser at det er høy risiko for krenkelse av retten til liv og forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff overfor de innsatte på Bredtveit. Jeg er urolig for at forholdene ved Bredtveit fengsel reflekterer at det er bredere utfordringer i kriminalomsorgen som helhet, fortsetter Harlem.

Regjeringen har nå iverksatt tiltak for å bedre soningsforholdene for kvinnelige innsatte i fengsel.

– Justis- og beredskapsdepartementet har allerede iverksatt flere tiltak for å rydde i regelverket rundt isolasjon og tvangsbruk i fengsel, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Regjeringen har blant annet økt kriminalomsorgens budsjett med 145 millioner kroner. Dette skal gå til økt grunnbemanning og til å motvirke isolasjon. Det er også satt av 15 millioner i revidert statsbudsjett, som er øremerket kvinners soningsforhold.

I tillegg er bemanningen på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er økt og antall innsatte i fengselet er redusert.

Bredtveit fengsel
Foto: Heiko Junge / NTB

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no