Hopp til innhold

Frykter flere ulykker i Oslofjordtunnelen

Fra i dag av er det gratis å kjøre gjennom den 7,3 kilometer lange Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurum. Det er forventet at mange flere nå vil bruke tunnelen.

Brann i Oslofjordtunnelen

BRANN: I juni 2011 var det en alvorlig brann i Oslofjordtunnelen. Det har også vært flere alvorlige ulykker i tunnelen.

Foto: Edgar Dehli / Scanpix

– Estimerte tall viser at det kan bli opp mot 10 000 biler som kjører gjennom tunnelen i døgnet. Tunnelen er i dag stengt rundt 300 ganger i året, så det blir spennende å se hva økt trafikk bidrar til, sier Tom Folvik, som er konstituert brannsjef i Røyken, på Buskerud-siden av Oslofjordtunnelen.

Daglig ferdes omtrent 7 500 kjøretøyer i tunnelen. Det har vært flere alvorlige ulykker inne i tunnelen, og en alvorlig brann 23. juni 2011.

Forbereder seg på en ny hverdag

Det er Follo brannvesen i Akershus som har ansvar for slukkingen dersom brann oppstår i tunnelen under fjorden. Også brannsjefen i Follo forbereder seg på en ny hverdag med langt mer trafikk, og frykter flere ulykker når det ikke lenger skal betales bombenger på strekningen.

– Vår erfaring er at det jevnlig er branner i Oslofjordtunnelen, sier brannsjef Dag Christian Holte i Follo brannvesen til NRK.

Brannsjef Dag Christian Holte

Brannsjef Dag Christian Holte i Follo brannvesen.

Foto: Anne-Line Biberg/Follo brannvesen

En ny spesialutstyrt tankbil, til over 4,5 millioner kroner, er bestilt for å kunne gjøre en bedre slukkejobb i tunnelen som bare har ett løp. Den kommer i november, men brannsjefen håper også staten vil være med å betale regningen.

– Dette er et spesielt kjøretøy som det ikke er vanlig for et brannvesen å ha. Den blir utstyrt med vannkanoner og infrarødt kamera, nettopp for å kunne gjøre en bedre innsats i tunnelen, sier Holte.

Holte sier Follo brannvesen har søkt Statens vegvesen, som eier av tunnelen, om et bidrag på 400 000 kroner til bilen og spesialutstyret.

Skal overvåkes nøye

Trafikken i og rundt Oslofjordtunnelen skal overvåkes nøye, etter at det nå er blitt gratis å bruke tunnelen.

Ketil Solvik Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Vi er klar over brannvesenets bekymring. Statens vegvesen skal følge nøye med på hvordan trafikkutviklingen nå går. Vi ønsker ikke at gratis kjøring i tunnelen skal føre til en større risiko, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Kortvarig gratiskjøring

Tunnelen er nedbetalt for flere år siden, men har de siste tre årene fått kreve inn bompenger på dispensasjon.

Men gratiskjøringen blir trolig kortvarig. Tunnelen er en del av riksvei 23, som ble åpnet i 2000. Tunnelen tilfredsstiller ikke nye tunnelkrav fra EU, og Statens vegvesen vurderer nå hva som bør gjøres.

Ett av alternativene som utredes er å bygge et nytt løp parallelt med dagens tunnel. Utbyggingen skal delfinansieres av staten, mens bompenger skal bidra med resten.

Ett annet alternativ er broløsning nord for dagens tunnelløp, tvers over nordspissen av Håøya. Det er mye dyrere, men anses som mer samfunnsøkonomisk lønnsomt.