Hopp til innhold

200 tunneler på riksveger må utbedres

Nye EU-krav gjør at 200 tunneler i Norge skal oppgraderes betydelig. Sikkerheten i tunnelene skal bli bedre enn i dag.

Kø foran Stavsjøtunnelen

STAVSJØTUNNELEN UTBEDRES I VÅR: All belysning skal skiftes ut. Det blir full kameraovervåking og løsninger for styring av trafikken fra vegtrafikksentralen i Trondheim.

Foto: Morten Andersen / NRK

Dramatiske branner i tunneler i Europa og Norge de siste åra gjør at fokuset på brannsikkerhet er økt og EU har skjerpet kravene til riksvegstunneler som er lengre enn 500 meter.

Det vil koste en milliard kroner å utbedre de 200 riksvegtunnelene i Norge.

Brannvesenet ute av tunnelen

FLERE ULYKKER I TUNNELER DE SISTE ÅRA: Brannvesen ved Storsandtunnelen i Sør-Trøndelag har slukket en brann i et kjøretøy. En person døde etter en kollisjon mellom et vogntog og en personbil.

Foto: Joar Elgåen

Arbeidet starter med fem tunneler på E6 i Trøndelag i vår. (Se kart nederst i saken).

Nødvendig

Prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Inge Johnsen, mener arbeidet som starter inne i tunnelene er høyst nødvendig

– Dette blir ei sårt tiltrengt oppgradering for å få opp sikkerheten i tunnelene. Først og fremst blir det flere automatiske kamera, bomanlegg og oppgradering av lysanlegg og ventilasjonsanlegg i tunnelene, sier Johnsen til NRK.

Harald Inge Johnsen

HØYST NØDVENDIG: Prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Inge Johnsen. I vår starter arbeidet med å montere kamera, bommer, nye lys og ventilasjonsanlegg i fem tunneler i Trøndelag for å bedre sikkerheten.

Foto: Kjetil Nesgård / NRK

Stenger tunneler

– Arbeidet vil pågå på senkvelder og i helgene. Vi starter på E6 mellom Trondheim og Stjørdal og i Eggetunnelen i Steinkjer i vår, sier prosjektlederen i Statens vegvesen, Harald Inge Johnsen.

Alt arbeidet med de 200 riksvegstunnelene skal være ferdig i 2019. Tunnelene blir helt stengt i perioder mens utbedringsarbeid pågår.

Tunneler i Trøndelag - 2015