Hopp til innhold

Mistillit mot Lan Marie Berg for andre gang

Mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg ble fremmet onsdag ettermiddag. Rødt kan avgjøre om MDG-byråden må gå eller ikke etter tidenes budsjettsprekk i Oslo.

Lan Marie Berg under høring om brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo komune.

Lan Marie Berg måtte i fjor møte til høring om brudd på arbeidsmiljøloven i etater under hennes byrådsavdeling. Nå står hun foran en ny mistillitsvotering.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Fremskrittspartiets gruppeleder Camilla Wilhelmsen la fram forslaget ved starten av møtet i Oslo bystyre.

Frp mener at Lan Marie Berg har brutt informasjonsplikten til bystyret.

Camilla Wilhelmsen, gruppeleder Frp.

Det er Frp og gruppeleder Camilla Wilhelmsen som fremmer mistillitsforslaget.–Informasjonsplikten er brutt, sa Wilhelmsen da de varslet mistillitsforslaget.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Bakgrunnen er sprekken på fem milliarder kroner for ny vannforsyning og at Berg ikke informerte bystyret om dette før i mai.

Byrådet har plikt til å informere bystyret i store og alvorlige saker. Som miljø- og samferdselsbyråd er Lan Marie Berg politisk ansvarlig for prosjektet.

I begrunnelsen heter det blant annet:

«Byråden skulle ha orientert bystyret om at kostnadsrammen ikke ville være tilstrekkelig selv om byråden på tidspunktet ikke hadde et fullkomment beslutningsgrunnlag for å fastsette ny kostnadsramme. Bystyret vurderer selv relevansen av mottatt informasjon.

Konsekvensen av at byråden tilbakeholdt informasjon til bystyret, er at bystyrets handlingsrom i saken er sterkt svekket. Neste store kontrakt må signeres denne sommeren for å holde Mattilsynets tidsramme. Bystyret har nå i realiteten kun et handlingsalternativ igjen; å godkjenne økt kostnadsramme.

Byråden har tilbakeholdt informasjon av høy alvorlighetsgrad fra bystyret.»

Mistillitsforslag nr. 2

Det er bare et halvt år siden det ble rettet mistillit mot Lan Marie Berg.

Da hadde NRK avslørt hundretusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Rundt 15.000 av bruddene var i etatene Berg har ansvaret for.

Også da ble hun anklaget for brudd på informasjonsplikten overfor bystyret.

Hun ble likevel sittende – med et nødskrik. Både Senterpartiet og Rødt stemte mot mistilliten.

Men beskjeden fra bystyret var klar: Vi vil ha informasjon tidligere, ikke når du mener vi kan få den.

Oslo bystyre
Et mistillitsforslag kan stilles av folkevalgte i f. eks. bystyrer eller på Stortinget.
Stortinget
Mistillitsforslag fremmes hvis de mener de ikke har tillit til den valgte ledelsen - for eksempel regjeringen eller byrådet.
Lan Marie Berg
Mistillit kan også rettes mot enkeltpersoner i ledelsen. For eksempel har byråd Lan Marie Berg i Oslo fått rettet to mistillitsforslag mot seg.
Oslo rådhus
Hvis et mistillitsforslag får flertall når det stemmes over, må den eller de forslaget var rettet mot gå av.
Stortingsdebatt i forbindelse med Kings Bay-ulykka. John Lyng (H) dannet ny borgerlig regjering, mens Einar Gerhardsen (med ryggen til) måtte gå pga mistillit.
Ofte er det vanlig at hvis én minister eller byråd må gå av, velger hele ledelsen å gjøre det. Det kalles kabinettsspørsmål og varsles av for eksempel statsministeren eller byrådslederen. Målet er å få flertallet til å stemme nei til mistillit.

I 1963 ble regjeringen Gerhardsen felt av et mistillitsforslag etter Kings Bay-ulykken på Svalbard. John Lyng fra Høyre (til venstre) overtok som statsminister i fire uker.

FNB støtter

Folkeaksjonen Nei til Mer Bompenger (FNB) har sagt de støtter mistillit også denne gang. Resten av opposisjonen er fortsatt i tenkeboksen.

Både Venstre, Høyre, KrF, Senterpartiet og Rødt er tydelige på at de ikke er betrygget av Bergs svar under høringen forrige uke. De ser på saken som alvorlig.

Senterpartiet anser saken som mer alvorlig enn sist. Da stemte de mot mistillit.

Forslaget skal stemmes over i neste bystyremøte 16. juni.

Skjematisk kart over Oslos nye vannforsyning fra Holsfjorden i Buskerud.

NYTT RESERVEVANN: Fra Holsfjorden skal vannet gå i en 19 km lang tunnel fram til renseanlegget på Huseby i Oslo.

Foto: Vann- og avløpsetaten

Reagerer på manglende møter

Flere partier har bedt om innsyn i alle dokumenter i saken og sier de venter på disse før de bestemmer seg.

Rødt har for eksempel bedt om innsyn i all kommunikasjon mellom Bergs byrådsavdeling og Vann- og avløpsetaten mellom 20. november i fjor og 20. februar i år.

Eivor Evenrud

Rødt med gruppeleder Eivor Evenrud i spissen kan avgjøre mistillitssaken mot Lan Marie Berg.

Foto: Christopher Neumann Ruud

Svaret de fikk var at det ikke finnes noen dokumenter de ikke har fått tilgang til.

Partiets gruppeleder Eivor Evenrud reagerer med vantro.

«At det ikke finnes én eneste e-post mellom byråden og hennes etat mellom 20. november 2020 – 20. februar 2021, må jeg innrømme at det er vanskelig å tro på. Ingen kommunikasjon, sakslister, møteinnkallinger eller noe som helst i en periode hvor de står ovenfor en sprekk på milliarder?», skriver hun i en SMS til NRK.

– Nesten ikke til å tro

Også ifølge Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg ser det ut til å ha vært merkelig lite kommunikasjon mellom etaten og byrådsavdelingen. Det til tross for at en kjempesprekk var under oppseiling.

Anne Haabeth Rygg

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg er provosert over at bystyret ikke ble varslet om overskridelser for Oslos nye vannforsyning.

Foto: Kjell Håkon K. Larsen / Forbrukerrådet

– Ut fra informasjonen vi har ser det virkelig ut til at det ikke har skjedd. Jeg vil gjerne be byråden om en bekreftelse på dette. Det er nesten ikke til å tro, sier hun,

I finansutvalgets møte tirsdag fikk hun til svar at ikke all kommunikasjon var sendt politikerne som ba om innsyn.

Tok selvkritikk

Lan Marie Berg mener at hun ikke har brutt informasjonsplikten.

I finansutvalget tirsdag tok hun likevel selvkritikk.

Hun startet med å si at hennes intensjon hele tiden hadde vært å sette bystyret best mulig i stand til å gjøre et godt vedtak. Men:

– I lys av hvordan saken har utviklet seg ser at jeg det kunne vært klokt å be om at det hadde blitt innkalt til et lukket møte hvor jeg hadde informert finansutvalgets medlemmer om at saken var under arbeid og ville komme til bystyret om noen uker.

– Det er en lærdom jeg tar med meg, sa hun.

Vil sende alt

Om kritikken av at all informasjon ikke er sendt, skriver hun dette i en e-post til NRK onsdag ettermiddag.

– Vi har gitt bystyret tilgang til de dokumentene som det ble bedt om.

– Så ser jeg at Rødt og andre også ønsker innsyn i all kommunikasjon mellom byrådsavdelingen og Vann- og avløpsetaten i alle saker. Dette omfatter et svært stort antall dokumenter, men vi jobber nå selvsagt så raskt vi klarer, skriver hun.

NRK har kontaktet alle gruppelederne i opposisjonen for å høre om selvkritikken tirsdag endrer deres syn på saken.

De som har svart, gir uttrykk for at beklagelsen er positiv og tas til etterretning. De har likevel at det ikke endrer synet på at saken er alvorlig og at de burde vært informert før.

«Ikke tillitvekkende»

Formelt er det få av partiene som vil si hvor de står før forslaget skal opp. Men det er stor frustrasjon blant bystyrepartiene.

Sentrale politikere NRK har snakket med bruker ord om Berg som «ikke tillitvekkende» og «lite interessert» i å holde bystyret orientert.

Samtidig uttrykker politikere fra flere partier at de syns mistillitsspørsmålet er ekstra vanskelig. De vil ikke bidra til mer hets mot Lan Marie Berg og er forferdet over hvor mye hat hun møtes med i sosiale medier.

Det mest avgjørende for mistillitsspørsmålet er manglende informasjon til bystyret snarere enn sprekken i seg selv, etter det NRK forstår.

Deler av sprekken kan nemlig forklares med at anleggsmarkedet har blitt dyrere.

Rødt kan avgjøre

Partiet som kan avgjøre mistillitsspørsmålet er Rødt. Det er partiet byrådet søker flertall med i budsjettsaker og som sikrer dem støtte i flere andre saker.

Hvis alle de borgerlige partiene sier ja til mistillit, er det Rødts stemmer som avgjør.

Hvor de vil lande er åpent. Det er delte meninger internt.

Debatten i flere partier kan pågå helt fram til det avgjørende bystyremøtet 16. juni.