Hopp til innhold

Nye lovbrudd i alle etatene til byråd Berg: Over 15.000 lovbrudd

Innsynskrav fra NRK avdekker flere tusen nye lovbrudd. Nå erkjenner miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) at alle etatene hennes har brudd på arbeidsmiljøloven .

Lan Marie Berg på rådhuset etter avsløring om lovbrudd

Lan Marie Berg (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det avdekkes fredag en rekke nye lovbrudd i etatene under byrådsavdelingen til Lan Marie Berg (MDG).

NRK har fått innsyn i brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven hos fire av etatene Berg har ansvaret for. Tallene viser følgende:

  • Det har vært 6616 brudd i Brann- og redningsetaten, fra januar 2016 til september 2019.
  • Det har vært 5616 brudd hos Vann- og avløpsetaten i samme periode.
  • Det har vært 3099 brudd i Bymiljøetaten, fra 2017 til og med september i år.
  • Hos Klimaetaten har det vært 277 lovbrudd i perioden juni 2018 til og med september i år.

    Dette utgjør over 15.000 lovbrudd totalt.

– Jeg har nå gitt tydelig beskjed om at dette må følges nøye opp i tiden fremover, sier Berg til NRK.

– Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges

Mandag denne uka ba NRK om innsyn i en oversikt over lovbrudd i de andre etatene Berg har ansvaret for.

Før NRK har fått inn alle svarene, sendte byråd Berg fredag ut et notat som orienterer bystyret om at det er lovbrudd i alle hennes etater.

I notatet kommer også frem at det har vært 31 lovbrudd i Renovasjonsetaten hittil i år.

– Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter, sier Berg til NRK.

Hun sier at hennes etater i perioden 2014 til 2019 har fått et nytt system som bedre setter dem i stand til å avdekke brudd på arbeidsmiljøloven.

– Det er etatsdirektørenes ansvar å følge opp arbeidstidsbestemmelsene i sin etat. Dette er ikke bra nok, sier hun.

Berg har orientert byrådsleder Raymond Johansen om saken. Johansen skriver i en epost til NRK at Berg har «tatt grep».

Han varsler også en gjennomgang i alle kommunens virksomheter.

– Vi ser at det kan være grunnlag for å vurdere om vi har gode nok systemer også i andre deler av kommunen. Dette handler ikke først og frem om rapportering, men om å sikre at etatene gjør det de kan for å unngå brudd på regelverket, skriver han.

NRK har bedt Johansen utdype hva denne gjennomgangen betyr i praksis. Ifølge kommunens kommunikasjonssjef, Hanne Gjørtz, vil Johansen hverken presisere dette eller gi et intervju nå.

Lan Marie Berg

Ifølge byråden har det de siste årene blitt etablert systemer som gir etatene bedre grunnlag til å følge opp de ansattes arbeidstid.

Foto: Anders Fehn / NRK

Over 6000 brudd for brannvesenet

Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo, er ikke fornøyd med tallene fra hans etat. De viser hele 6616 lovbrudd fra januar 2016 til september 2019.

– Vi har altfor mange brudd og har en stor jobb å gjøre. Vi skal ha beredskap døgnet rundt, året rundt og har en del store hendelser. Det gir mange utfordringer på bemanning og kompetanse, sier han til NRK.

– Det er krevende å drive en beredskapsetat helt uten brudd på arbeidsmiljøloven. Vi har i mange år sannsynligvis brutt loven, sier brannsjefen.

Myroldhaug understreker at de skal skjerpe rutinene og redusere antall brudd fremover.

 Brannsjef Jon Myroldhaug

Brannsjef i Oslo, Jon Myroldhaug, sier etaten har altfor mange brudd på arbeidsmiljøloven.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Skyldes uforutsigbarhet

Bymiljøetaten har også svært mange brudd på arbeidsmiljøloven; hele 3099 lovbrudd fra 2017 til og med september i år.

Etatsdirektør, Gerd Robsahm Kjørven, sier årsaken er mye uforutsigbarhet.

– Vi har en viltforvaltning med en uforutsigbar hverdag. Det er også ekstremværsituasjoner, sier hun.

Etaten har også flere brudd på hviletidsbestemmelsene.

– Og vi har studenter som jobber ved de offentlige badene som har jobbet for mange søndager på rad, sier Kjørven til NRK.

Etaten forvalter gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord.

Gerd Robsahm Kjørven

Direktør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, sier etaten jobber med å få ned lovbruddene.

– Jeg er ordentlig skuffa

NRK avdekket tidligere i høst at Energigjenvinningsetaten, som behandler hovedstadens søppel, har brutt loven over 850 ganger siden 2017.

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har havnet i hardt vær etter saken, og fått hard kritikk for at hun ikke fortalte bystyret om omfanget av lovbruddene. I april og oktober i fjor ble hun orientert om flere hundre lovbrudd i etaten.

Rødts Eivor Evenrud sier til NRK at hun er skuffet over det store antall lovbrudd som ble kjent fredag.

– Dette er skikkelig dårlig, det går bare ikke an. Jeg er ordentlig skuffa. Dette burde vært stoppet for lenge siden, sier Evenrud.

Hun legger til:

– Igjen blir bystyre og de folkevalgte informert gjennom media. Det mener jeg er en uting. Det gjør at vi som skal være med å styre byen ikke får gått inn og lagt noen føringer på dette, sier Evenrud.

Eivor Evenrud

Eivor Evenrud, gruppeleder for partiet Rødt i Oslo, er skuffa over byråd Lan Marie Berg.

Foto: Christopher Neumann Ruud

Vurderer tilliten til byråden

Også Høyres Øystein Sundelin er overrasket, og sier nå at byrådens tillit står på spill.

– Ansvaret for å styre etatene og ansvaret for å holde bystyret orientert er åpenbart ikke godt nok ivaretatt. Det er dessverre ikke første gang.

– Har Høyre tillit til byråd Berg?

– Det er et av spørsmålene både vi i opposisjonen og posisjonen må finne ut av de neste dagene. Ved sammensetning av det nye byrådet må man vurdere hvorvidt denne manglende etatsstyringen og gjentagende manglende informasjon til bystyret gjør at man kan ha tillit til at byråden kan fortsette, sier Sundelin.

Da Høyre hadde makta i 2014 var det nesten 3500 brudd på arbeidsmiljøloven i Vann- og avløpsetaten. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i. Hva er din kommentar til det?

– Uten at jeg kjenner til detaljene, eller satt med det ansvaret da, så har diskusjonen rundt brudd på arbeidsmiljøloven blitt løftet ganske kraftig etter Veireno-saken. I lys av den skulle man tro at det var andre kontrollrutiner på plass, rett og slett en bedre bevissthet.

Øystein Sundelin (H).

Øystein Sundelin, nestleder for Høyres bystyregruppe, mener tilliten til byråd Berg er svekket.

Foto: NRK