Hopp til innhold

Høyre etter milliardsprekk-høring: – Vi er satt i en slags gisselsituasjon

MDG-byråd Lan Marie Berg tar ingen selvkritikk etter milliardsprekken for Oslos vannforsyning. Hun avviser at hun burde informert bystyret tidligere.

Lan Marie Berg

MÅ SVARE I DAG: Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

I dag var det åpen høring i Oslo bystyre etter tidenes milliardsprekk. Ansvarlig byråd Lan Marie Berg var kalt inn på teppet av en samlet opposisjon..

Å skaffe Oslo rent reservevann blir 5 milliarder kroner dyrere enn vedtatt for halvannet år siden.

Stiller mistillitsforslag

Bystyret ble varslet av byrådet 20. mai. Nyheten slo ned som en bombe i det politiske miljøet.

At prosjektet var i trøbbel har byrådet visst siden i fjor. Det har fått flere partier til å rasle med mistillitssablene. Og onsdag ettermiddag varsler Frp at de vil rette mistillit mot Berg i bystyret.

– Byråd Berg har brutt informasjonsplikten til bystyret, og byråden kan dermed ikke forbli i stillingen sin lenger, sier Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen i en pressemelding.

Det er trolig partiet Rødt som vil avgjøre mistillitsspørsmålet dersom de andre partiene utenfor byrådet støtter mistillit. Rødts gruppeleder Eivor Evenrud gikk rett i møte med partigruppa etter høringen, og vil ikke uttale seg om saken før de har konkludert.

Kunne svare først etter 10. mai

Lan Marie Berg mener at hun ikke kunne gi bystyret korrekt informasjon før alle steiner var snudd.

Det var ifølge henne først etter at alle Vann- og avløpsetatens beregninger og vurderinger var kvalitetssikret utenfor kommunen.

Hun ville være sikker på at informasjonen bystyret fikk var god og kvalitetssikret.

Rapporten fra Holte Consulting forelå 10. mai, ti dager før saken ble lagt fram for bystyret.

– Burde informert før

Under høringen onsdag reagerte flere partier på at byrådet ikke har informert bystyret unntatt offenlighet. Dermed fikk de ikke vite om dette før i mai.

– Er det ikke vi folkevalgte som vurderer hva som er nyttig eller ikke å vite? Budsjettoverskridelser vil føre til økte kostnader i vann og avløp for hele byens befolkning. Å vite om et mulig kostnadshopp fram i tid er nyttig for bystyret, sa Rødts Eivor Evenrud.

Høyres Anne Haabeth Rygg er ikke beroliget etter høringen, forteller hun til NRK. Hun er spesielt kritisk til at Berg har valgt å ikke informere bystyret tidligere.

Anne Haabeth Rygg fra Høyre.

VURDERER TIMEOUT: Gruppeleder for Høyre, Anne Haabeth Rygg.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Vi er satt i en slags gisselsituasjon når vi er satt i en posisjon der vi får beskjed om fem milliarder i sprekk, og har tre uker på å bestemme oss for hva vi gjør. Det er udemokratisk.

Rygg mener Berg burde informert bystyret allerede i mars i fjor, da det ble kjent at anbudene som hadde kommet inn var betydelig høyere enn ventet.

– Ekstremt vanskelig

Allerede 16. juni skal bystyret etter planen godta den nye prislappen. Det vil ikke Høyre gjøre uten videre.

– Vi skal være helt sikre på at alle steiner er snudd og at det ikke er noe annet vi kan gjøre før vi skyver denne regningen ut til alle innbyggerne i byen, sier Rygg.

Men etter høringen onsdag vil hun likevel ikke svare på om det betyr at Høyre går for en utsettelse.

– Det har vi ikke tatt stilling til, men det er blant tingene vi må vurdere.

Partiet har heller ikke tatt stilling til om de støtter mistillitsforslaget mot Berg, men vil diskuterte dette internt og med andre partier, forteller Rygg.

– Dagbøter i 14 år

Hvis bystyret utsetter saken, vil det trolig gjøre at pågående anleggsarbeider må stoppes. Det er også en risiko for at inngåtte kontrakter må brytes.

Og: En ny vannkilde vil neppe være klar 1. januar 2028.

Det er fristen Mattilsynet har satt før dagbøtene på en million kroner begynner å løpe.

Skjematisk kart over Oslos nye vannforsyning fra Holsfjorden i Buskerud.

NYTT RESERVEVANN: Fra Holsfjorden skal vannet gå i en 19 km lang tunnel fram til renseanlegget på Huseby i Oslo.

Foto: Vann- og avløpsetaten

– Det folk må huske på, er at 5 milliarder i overskridelser tilsvarer én million kroner om dagen i dagbøter i mer enn fjorten år, sier Anne Haabeth Rygg.

– Å gamble

Lan Marie Berg

MÅ SVARE I DAG: Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG).

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

– En utsettelse vil være å gamble med Oslo-folks vannsikkerhet, sier Lan Marie Berg (MDG) til NRK.

– Den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet fastslår at en utsettelse vil gjøre prosjektet enda dyrere, sier hun.

– Den slår fast at hovedårsaken til kostnadsøkningen er en prisøkning i markedet som vi ikke kunne forutse, sier byråden.

At en utsettelse vil gjøre prosjektet enda dyrere ble bekreftet av Vann- og avløpsetaten og Holte Consulting på høringen.

Holsfjorden

HOLSFJORDEN: Den sørligste armen av Tyrifjorden i gamle Buskerud fylke skal bli Oslos nye reservevann.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Det er foreløpig lite som tyder på at det vil ende med en utsettelse. Høyre har ikke bestemt seg, men ingen partier har varslet direkte at de vil utsette.

KrFs Espen Andreas Hasle sier han mener de ikke har noe særlig annet valg enn å vedta at prosjektet fortsetter, men understreker at byrådet har satt bystyret i en ubehagelig situasjon.

Ble informert før jul

Vann- og avløpsetatens direktør sa at det var «stor sannsynlighet» for at kostnadsrammen villle sprekke da de så prisene på den lange vanntunnelen fra Holsfjorden.

Lan Marie Bergs byrådsavdeling ble informert om situasjonen 18. desember.

Sprekken måtte imidlertid holdes hemmelig av konkurransehensyn.

– Det vil ikke være klokt å la markedet få vite tilbudsprisen hvis et anbud må lyses ut på nytt, sa VAV-direktør Anna Maria Aursund.

Berg sa at dette var en viktig grunn til at hun ikke ville gi bystyret informasjon underveis. Det falt ikke i god jord hos de andre partiene.

– Bystyret har ikke bedt om en kvalitetssikret sak. Det er fullt mulig å gi løypemeldinger underveis, sa Venstres Marit Vea.

Hun ga i likhet med flere andre politikere uttrykk for at hun mener Berg burde informert dem unntatt offentlighet - slik byråden bekreftet at hun hadde mulighet til å gjøre.

Vann-svikt kritisk

Mattilsynet understreker at kravet om ny vannforsyning innen 2028 står fast. Avdelingssjef Janneke Solem minner om at saken har vært på dagsorden i flere tiår med stadige utsettelser.

– Vi skjønner at prislappen for å få på plass ny reservevannforsyning er høy, men konsekvensen av svikt i vannforsyningen er uakseptabel stor.

– Dersom det ikke kan leveres vann fra Maridalsvannet, vil mesteparten av Oslo bli uten vann etter kort tid.

– I tillegg til mangel på drikkevann, vil det være kritisk dersom det mangler vann til blant annet brannslukking og toalettsystemer, sier Solem