Hopp til innhold

Varmebransjen fyrer seg opp over ved-kritikk

Er det forsvarlig å fyre på hjemmekontoret gjennom dagen? Bransjeforeningen Norsk Varme trekker utslippspåstand i tvil og åpner spjeldet for kosefyring.

Vedfyring

OPPHETET DEBATT: Norsk institutt for luftforskning, NILU, ber oss om ikke å fyre hele dagen, siden det bidrar til økt luftforurensing. Varmebransjen mener de overdriver.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Det var forskningsdirektør ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), Cristina Guerreiro, som til NRK tirsdag sa at mer vedfyring på hjemmekontorer på dagtid kan bidra negativt til luftkvaliteten i norske byer spesielt.

Sotpartiklene fra vedfyring bidrar mye til det fine svevestøvet, som regnes som årsak til 1400 for tidlige dødsfall i Norge i 2018.

Cristina Guerreiro

Forskningsdirektør i NILU, Cristina Guerreiro, sier at vedfyring utgjør en belastning på lokalmiljøet som følge av at sotpartikler spres.

Foto: NILU

– Men selv den beste vedovnen har utslipp av partikler, og svevestøv fra vedovner kan bidra til forverre luftkvaliteten selv om trafikken er lavere, sa Guerreiro.

Dette fikk varmebransjen til å gløde.

– Skaper feil inntrykk

Styreleder Steinar Vigdal i bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner i Norge, Norsk Varme, mener NILUs forskningsdirektør kommer med uholdbare påstander.

Steinar Vigdal

Styreleder Steinar Vigdal i Norsk Varme mener det er villedende å si at moderne vedovner utgjør en risiko for luftkvaliteten i byområder.

Foto: Norsk Varme

– NILU skaper et inntrykk av at det ikke er noen effekt med å bytte ut gamle ovner. Det er jo feil. Beregninger gjort av Nansensenteret i Bergen viser at om man får byttet ut alle de gamle vedovnene i Bergen til nye ovner vil helsemessig miljøskader være nærmest lik null.

Vigdal mener at folk trygt kan fyre med ved, og at utslippene fra nyere ovner er opp mot 90 prosent lavere enn fra de gamle.

– Men er det greit å fyre opp på morgenen, og la det lunke og brenne gjennom mye av dagen?

– Et nytt ildsted avgir svært mye energi. Det sier seg selv at det er begrenset hvor mye man kan brenne i løpet av dagen uten at det skal bli for varmt, poengterer Vigdal.

– Hvor rentbrennende er egentlig en såkalt rentbrennende ovn?

– Kravet til rentbrennende ildsteder er ti gram utslipp av partikler per kilo ved i dag, men mange av de beste ovnene på markedet i dag slipper ut ned mot tre gram per kilo ved mot gamle ildsteder som slipper ut 16–20 gram.

Til det sier forskningsdirektøren ved NILU at vedfyring uansett er problematisk med tanke på luftkvaliteten.

– De nye er bedre enn de gamle, men fortsatt er vedfyring den største kilden til fint svevestøv i norske byer.

Fyrer mer med ny ovn?

Ifølge NILU har ikke utskiftingen av gamle vedovner med nye, ført til noen merkbar bedring av luftkvaliteten. En teori er at folk fyrer langt mer når de har fått en ny og bedre ovn, og at dette oppveier for de lavere utslippene den nye ovnen har.

Samtidig antar forskningsdirektør Cristina Guerreiro at mer hjemmekontor i vinter kan øke fyringen ytterligere.

– Dersom det skjer kan det igjen føre til mer partikkelforurensning, spesielt hvis vi får lange perioder med kaldt, stabilt vær og dårlige spredningsforhold.

denne nettsiden fra Miljødirektoratet kan man se den daglige luftkvaliteten i en rekke norske byer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger