Hopp til innhold

Anker Valdres-dommen til Høyesterett

Påtalemyndigheten mener morens dom på åtte måneders betinget fengsel i Eidsivating lagmannsrett er for mild.

Valdres-saken i Eidsivating lagmannsrett. Dag 2

Moren ble frifunnet for å ha hensatt datteren, 13 år gamle Angelica, i hjelpeløs tilstand, men dømt for grov mishandling.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fredag leverte påtalemyndigheten inn anken over straffeutmålingen til Høyesterett, skriver Budstikka.

13 år gamle Angelica ble funnet død av avmagring på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Moren ble i Eidsivating lagmannsrett 14. februar dømt til åtte måneders betinget fengsel for grov mishandling av datteren. Hun ble frifunnet for å ha for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand.

– Vi mener lagmannsretten for ensidig og i for stor grad har lagt vekt på de formildende omstendighetene i saken, og unnlatt å drøfte sentrale ting som i hvilken grad det foreligger allmennpreventive hensyn knyttet til barnets rettssikkerhet, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe til NRK.

Arne Ingvald Dymbe

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han la i lagmannsretten ned påstand om tre års fengsel for moren da rettssaken startet i januar. Det var samme straffeutmåling som moren ble idømt i tingretten, men ett år mindre enn aktoratets opprinnelige påstand i tingrett.

Nå må Høyesteretts ankeutvalg vurdere om anken skal behandles.

– Vi mener at denne saken har prinsipielle sider med betydning utover den foreliggende saken, sier førstestatsadvokaten.

Morens forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland, har ikke vært tilgjengelig for en kommentar om anken fordi han er opptatt i en annen rettssak.

Hytte Beitostølen

I denne hytta på Beitostølen ble Angelica funnet død på nyttårsaften i 2015. Moren og datteren hadde flyttet til hytta fra Lommedalen i Bærum tidligere på høsten samme år.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ingen soning med lagmannsrettens dom

Allerede rett etter dommen i Eidsivating lagmannsrett 14. februar varslet aktoratet at de vurderte å anke til landets høyeste rettsinstans.

– Både tingretten og påtalemyndigheten har lagt til grunn en betydelig strengere reaksjon, sa førstestatsadvokaten da.

Dommen på åtte måneders betinget fengsel er betydelig kortere enn dommen kvinnen fikk i Gjøvik tingrett i 2018. Der ble hun dømt til tre års ubetinget fengsel. Dommen i ankesaken betyr i praksis at kvinnen slipper å sone fengselsstraffen.

Valdres-saken forsvarernes prosedyre. Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland.

Morens to forsvarere, Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er en radbrekking både av tiltalen og av dommen i førsteinstans, sa forsvarer Sandland til NRK etter dommen i lagmannsretten.

Han hadde i starten av saken bedt om full frifinnelse av moren.

I tillegg ble moren dømt til å betale 125.000 kroner i oppreisning til 13-åringens far, som fikk budskapet om datterens død av FBI i USA.