Hopp til innhold

«Oslove» endelig vedtatt

Oslos samiske navn blir «Oslove». Det endelige og enstemmige vedtaket ble gjort av Oslo bystyre onsdag.

Det samiske miljøet i Oslo har ønsket Oslove som samisk navn på hovedstaden. Sametingets stedsnavnstjeneste har derimot vært skeptisk og påpekt at navnet ikke har tradisjonell bruk.

Kulturbyråd Anita Leirvik North (H) sa i bystyret at hun vil gå i dialog med det samiske Oslo-miljøet for å finne ut hvordan Oslove-navnet kan synliggjøres.