Hopp til innhold

80 barn kan ha fått alvorlige bivirkninger av koronavaksine

Hjertebetennelser, besvimelser og allergier er det de fleste melder om. Nå har de første barna søkt om erstatning.

Her får en 11-åring i risikogruppen vaksine.

Her får en 11-åring i risikogruppen vaksine.

Foto: PETTER STRØM / NRK

Her får en 11-åring i risikogruppen vaksine.

Foto: PETTER STRØM / NRK

Saker som angår barn og unge berører oss alltid litt ekstra, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Men når vi vet det store antallet vaksinedoser som er gitt, har dette så langt heldigvis bare resultert i to saker til oss.

I fjor sommer startet vaksineringen av barn og unge under 18 år.

De sykeste barna fikk tilbudet først.

Senere ble det generell vaksinering av 16- og 17-åringer og av barn helt ned i 5-årsalderen.

Mange nordmenn har ønsket at barna deres skal få vaksine.

14-åringer har søkt erstatning

Noen barn og unge har opplevd bivirkninger etter vaksinen. Nå har Norsk pasientskadeerstatning fått de første erstatningskravene.

De gjelder to tenåringer. Begge er 14 år.

Den ene plages av hodepine. Den andre av tung pust.

I begge disse tilfellene opplever barna alvorlige plager. Det har også ført til mye skolefravær så vidt jeg vet, sier Jørstad.

Sakene er ikke ferdig behandlet.

Kan ha krav på erstatning

Hvis koronavaksinen kan være årsak til plager og det ikke er noen annen mer sannsynlig forklaring, har man krav på erstatning, ifølge NPE.

Rolf Gunnar Jørstad, direktør i NPE

Rolf Gunnar Jørstad er direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Foto: NPE

Vi kan gi erstatning for mindre alvorlige plager og hendelser, men det må normalt være noe som ligger utover det man vanligvis må regne med etter en vaksine.

Størrelsen på erstatningen er avhengig av ekstrautgifter man har hatt, økonomiske tap eller om det blir en varig skade.

– Det kan variere fra noen få tusenlapper til millionbeløp i svært alvorlige tilfeller.

Normalt får man bivirkninger få uker etter vaksinering. Norsk pasientskadeerstatning tror derfor at de fleste nå har oppdaget om de har fått plager eller ikke.

Når det er sagt så kan det nok hende at vi i tiden fremover likevel vil kunne få noen flere saker.

340.000 er vaksinert

Rundt 340.000 barn og unge under 18 år har fått én eller flere vaksiner, viser nye tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Så langt er det satt nær en halv million vaksinedoser.

Bilde av en stol hvor man kan sitte og vente før man skal få koronavaksine. På et stort skilt ved stolen stårdet: Vent her. Det er snart din tur.
124.000 16-og 17-åringer har fått minst én vaksinedose.
Bildet viser armen til en ungdom med en sprøyte i armen i det øyeblikket vedkommende får en koronavaksine.
I alderen 12-15 år er tallet 209.000.
Bildet er tatt inne på Stovner vaksinesenter. En vaksinatør står ved inngangen til et avlukke som blir brukt til vaksinering.
I underkant av 6.000 barn mellom 5-11 år er vaksinert.

Alle har fått Pfizer-vaksinen.

– Verdensdugnad

Bivirkninger hos barn har høy prioritet hos Statens legemiddelverk. De overvåker situasjonen nøye.

Når helsepersonell og vanlige folk har mistanke om bivirkninger, samles opplysningene i en nasjonal database. Det samme gjøres internasjonalt.

Grunnlaget er derfor godt for å vurdere om bivirkningene barn opplever henger sammen med vaksinen de har fått.

Det er på en måte en verdensdugnad til å avdekke eventuelle ukjente bivirkninger.

Pernille Harg, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk

Pernille Harg er seniorrådgiver og farmasøyt innen legemiddelovervåkning i Statens legemiddelverk.

Foto: Caroline Roka

Det sier Pernille Harg i Statens legemiddelverk.

Ifølge Legemiddelverket er det ikke mer utbredt med bivirkninger hos barn enn hos voksne. Og de har mange av de samme plagene.

Problemer med mensen

Siden desember i fjor har Statens legemiddelverk behandlet rundt 600 meldinger om mistenkte vaksinebivirkninger hos barn og unge mellom 5 og 17 år.

Under 20 av meldingene gjelder barn mellom 5 og 11 år.

De vanligste plagene er hodepine, feber og at man føler seg uvel.

Mange ungdom opplever også menstruasjonsforstyrrelser. Harg er usikker på om det henger sammen med vaksinen de har fått.

– Det gjøres et stort arbeid nå for å finne ut om det er sammenheng mellom vaksinering og endringer i menstruasjonssyklus.

80 alvorlige meldinger

Rundt 80 av meldingene Legemiddelverket har fått, handler om alvorlige bivirkninger hos barn etter vaksinering.

Innleggelse på sykehus er den vanligste grunnen til at en melding regnes som alvorlig.

En sykehusinnleggelse regnes alltid som alvorlig selv om pasienten bare er lagt inn til observasjon og raskt blir frisk igjen.

Fire ulike bivirkninger går igjen.

  • hjertebetennelser
  • besvimelser
  • allergier
  • menstruasjonsforstyrrelser

– Menstruasjonsforstyrrelser er jo stort sett lite alvorlige, men noen har trengt behandling på sykehus i forbindelse med dette.

Legemiddelverket har fått sju meldinger om hjertebetennelse hos barn over 12 år.

Hjertebetennelsene har vi spesielt fokus på, fordi det er potensielt alvorlig.

Pernille Harg mener foreldre alltid bør være på vakt hvis barna deres får smerter i brystet.

– Da bør man ha lav terskel for å oppsøke lege. Mange av barna har fått symptomer i forbindelse med aktivitet.

Til tross for dette mener Legemiddelverket at foreldre og barn har liten grunn til å bekymre seg for bivirkninger av koronavaksine.

Faren for bivirkninger er liten og de bivirkningene man normalt opplever er milde og kortvarige.