Hopp til innhold

Nå skal 13 år gamle Liv få koronavaksine

Spesielt utsatte barn i Norge ned til 12-års alder skal få tilbud om koronavaksine. Generell vaksinering av alle barn mellom 12–18 blir ikke innført foreløpig.

 Liv Utengen Sandstad

VAKSINE TIL DE SOM TRENGER DEN MEST: Liv Utengen Sandstad er én av omtrent 2000–3000 barn i alderen 12–15 som nå vil bli tilbudt koronavaksine fra Pfizer.

Foto: Privat

13 år gamle Liv Utengen Sandstad fra Hinna i Stavanger fikk nytt hjerte i 2019 på grunn av en medfødt hjertefeil. Operasjonen ble gjort på Rikshospitalet i Oslo.

– Akkurat da Liv var ferdig med den mest sårbare perioden etter operasjonen, kom pandemien, sier far Alf Reidar Sandstad.

Allerede før koronaviruset kom til Norge levde far som om det var pandemi i landet. Det var for å beskytte datteren.

– Jeg brukte munnbind på butikken, forteller Sandstad.

Da pandemien var et faktum, dro familien til besteforeldrene og isolerte seg der i over en måned. Når Liv blir vaksinert, regner familien med at de kan leve mer som normalt igjen.

Liv Utengen Sandstad

KAN SNART LEVE SOM NORMALT: Folkehelseinstituttet vet ikke nøyaktig nå Liv kan få tilbud om vaksine, men sier det blir i løpet av sommeren.

Foto: Privat

– Lett avgjørelse

– Vi åpner opp for vaksinering av de sykeste barna, sier overlege i Folkehelseinstituttet (FHI) Margrethe Greve-Isdahl.

Det ble bestemt under et møte tirsdag ettermiddag. Det europeiske legemiddelverket EMA godkjente Pfizer-vaksinen for barn fredag i forrige uke.

– Det var en lett avgjørelse. Vi ser at det er enkelte barn og ungdom som har en alvorlig grunnlidelse. De har behov for den beskyttelsen som covid-vaksinen kan gi. De skal få tilbud om vaksine, sier Greve-Isdahl.

Dette gjelder barn med kreft, de som har transplanterte organer, de med medfødt immunsvikt og andre helt spesielle grupper.

– Det er særlig viktig for de med komplekse nevrologiske lidelser, det vil si multifunksjonshemmede barn, opplyser Greve-Isdahl.

overlege i Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl.

SKAL HJELPE BARNA: Overlege i Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl sier at barna som nå får tilbud om vaksine har så klar nytte av den at det veier tyngre enn mulige sjeldne bivirkninger som kan dukke opp senere.

Foto: Hallvard Sandberg / NRK

Tilbud kommer snart

FHI opplyser at vaksinering av de mest utsatte barna ikke vil ha en merkbar påvirkning på når resten av samfunnet får tilbud om en dose.

– Nå skal vi gi informasjon til kommunene slik at de kan legge til rette for vaksinering. De og barnelegene må også identifisere barna dette gjelder, forteller Greve-Isdahl.

FHI legger opp til at det vil komme et tilbud til disse barna i løpet av sommeren.

– Foreldre behøver ikke kontakte fastlege eller kommunene. Det vil komme et tilbud, opplyser Greve-Isdahl.

Mange som faller utenfor

FHI har ennå ikke full oversikt over hvor mange barn som nå vil få vaksinetilbudet. Kategoriene vil være omtrent de samme som gjelder for 16–17 åringer.

Det er allerede åpnet for vaksinering av disse to årskullene, og omtrent 800 av dem har fått tilbud.

– Det kan dreie seg om 2000–3000 barn i alderen 12-15, opplyser Greve-Isdahl.

Det betyr at det er store grupper norske barn med underliggende lidelser som ikke kommer til å bli tilbudt vaksine nå. Det er fordi korona-forskningen til nå ikke gir grunnlag for det.

– Det vanligste sykdommene som barn har, som for eksempel astma og diabetes, gir ikke forhøyet risiko, så de trenger ikke tilbud om koronavaksine, sier Greve-Isdahl.

Helsearbeidere vaksineres på Ahus

FØRST PFIZER: Moderna har også bedt om godkjennelse for bruk i årskullene 12–15. En slik godkjennelse i Europa kan komme i løpet av kort tid. For de første vaksinerte barna, så er det vaksinen fra Pfizer de vil bli tilbudt.

Foto: Heiko Junge / NTB

Riktig å gjøre

Overlege Karl Viktor Perminow ved barnekardiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS), har ansvaret for noen av de aller mest utsatte barna i Norge. Han mener FHI nå gjør noe riktig.

– Vaksinen er bra for helt spesielt syke barn i helt spesielle situasjoner som vi ikke vil ta sjansen på skal bli syke dersom de blir smittet av viruset, sier Perminow.

Han er likevel skeptisk til at vaksinen skal bli tilbudt bredt til mange av hans pasienter.

– Det er ikke sett at hjertesyke barn blir mer syke av koronainfeksjon enn andre smittede barn, så det tror jeg ikke vil være riktig å gjøre, sier Perminow.

Det er også slik FHI har sett det.

Hjertesykdom alene er ikke grunnlag for tilbud om koronavaksine til barn nå.

Overlege Karl Viktor Perminow ved barne-kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

TILHENGER AV BRED VAKSINERING: Overlege Karl Viktor Perminow ved barne-kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus mener det rent medisinsk ikke er grunnlag for å vaksinere mange barn, men av andre hensyn så kan det være viktig å vaksinere så mange som mulig.

Foto: NRK

Er tilhenger av bred vaksinering

Det er usikkert om FHI vil gå inn for å vaksinere alle barn mellom 12 og 18 år. Det er knyttet en rekke utfordringer til en slik beslutning.

– Her skal vi gjøre en bred og grundig vurdering, og så kommer vi tilbake til den beslutningen, sier Greve-Isdahl.

Overlege Perminow ser gjerne at alle disse årskullene får vaksine, men først etter at vaksinen er grundigere utprøvd. Sikkerhetsstudien amerikanske FDA og europeiske EMA la til grunn da de godkjente bruken inkluderte 2260 barn i alderen 12–15 år. Omtrent halvparten av dem fikk vaksinen, den andre halvparten fikk narremedisin.

– Etter at en slik grundig dokumentasjon er lagt på bordet, så er det viktig å komme i gang med den bred vaksineringen på grunn av barns psykiske helse og samfunnets behov for immunitet, sier Perminow.

AKTUELT NÅ