Normal

Vil prioritere E134 fremfor E18

Fremskrittspartiet i Telemark ber sin egen statssekretær om å få hevet status for E134 i forsinket julegave.

Miljøveien E134

Slik vil det bli om E134 blir ny hovedfartsåre mellom øst og vest.

Foto: Knut Olaf Sunde/Vegforum Øst-Vest

«E134 kan bli en viktigere forbindelse mellom øst og vest enn dagens E18 langs Sørlandet. »

Thorleif Fluer Vikre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet

Thorleif Fluer Vikre og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK
Bård Hoksrud på E134

Bård Hoksrud mener E134 skiller seg ut som ny hovedvei. Partikollegaer mener han bærer et ekstra ansvar på skuldrene i saken.

Foto: Telemark Frp

Det skriver Thorleif Fluer Vikre, gruppeleder i Telemark Frps fylkestingsgruppe i et innlegg i avisen KV lørdag.

Kortere reisetid

Han mener reisetiden om 15 år kan bli kortere langs riksveien over Haukeli, og viser til en fersk utredning der Statens vegvesen er inne på det samme.

– Telemark Frp mener regjeringen og samferdselsdepartementet har fått det grunnlaget som er nødvendig for å peke ut E134 som en av de to øst – vestkorridorene som bør velges for Norge, skriver Vikre.

Utfordringen sendes direkte til partikollega fra Telemark, Bård Hoksrud, som er statssekretær i Samferdselsdepartementet og sentral i en nært forestående avgjørelse.

Spennende alternativ

Vikre håper på en avklaring i januar. Han har også tidligere tatt til orde for dette.

– E134 gjør jobben for Norge. Det er nødvendig å peke ut E134 som en av de to øst – vest – korridorene som bør velges for Norge, sa Thorleif Fluer Vikre til NRK tidligere denne måneden.

– Dette viser at engasjementet for den nye hovedveiforbindelsen er veldig stor, og at det betyr mye for fylkene, sa Hoksrud da og viste forståelse for argumentene om at veien betyr mye både for Bergen og Rogaland:

– For Stavanger vil E134 være den raskeste veien til Oslo, og det gjør veien til et spennende alternativ.

Samferdselsdepartementet skal i nærmeste fremtid bestemme hvilke korridorer som best kan gi Norge en moderne og tidsriktig øst-vestforbindelsene.