Hopp til innhold

Skuffet over NTP: – Vi føler oss ført bak lyset

Ordførerne i Lier og Asker er skuffet over at E134 i Lier og Asker ikke er med på lista over prioriterte prosjekter i Nasjonal Transportplan.

Dronefoto, E134, Lahell

Veistrekningen fra E18 i Lier til Dagslett i Asker er tungt trafikkert. Den er smal og går gjennom boligområder på begge sider av veien.

Foto: Tor René Stryger / NRK

I begynnelsen av mars kom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Lier for å fortelle at nå skulle denne veistrekningen prioriteres i NTP.

samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ved Reistad i Lier der han lover penger til E134

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han besøkte Lier i begynnelsen av mars.

Foto: Caroline Utti / NRK

– I Nasjonal Transportplan som legges frem rett før påske, kommer vi til å prioritere prosjektet som heter E134 Dagslett – E18, sa Nygård (Ap) til NRK da.

Men da NTP ble lagt frem rett før påske, ble ordførerne i de to nabokommunene skuffet.

– Det viser seg at prosjektet er utsatt i to-tre år.

Kjetil Kivle, ordfører i Lier (H)

Kjetil Kivle (H) er ordfører i Lier.

Foto: Privat

– I dagens NTP er prosjektet inne i første seksårsperiode. Det ville gitt en byggestart i 2028 eller 2029. Men med regjeringens nye plan blir byggestart en gang etter 2031, sier Lier-ordfører Kjetil Kivle.

Ha ventet i flere år på ny veistrekning

Skuffelsene har opp gjennom årene vært mange i Lier og Røyken. Innbyggerne har vært lovet ny vei fra E18 i Lier til Dagslett i Asker i 30 år. Veien er smal, og det er 40-soner gjennom boligområdene langs strekningen.

Den er tungt belastet med trafikk. En stor del av tungtrafikken bruker denne strekningen for å kjøre Oslofjordtunnelen i stedet for å kjøre via Oslo.

Men innbyggerne har stålsatt etter mange år med skuffelser.

Lene Conradi, ordfører i Asker (H) avbilda 22. mars. Conradi har på seg en lys grønn jakke og ser litt skuffa ut.

Ordfører i Asker, Lene Conradi (H).

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Ordfører Kjetil Kivle i Lier og Lene Conradi i Asker sier de ikke tror noe før spaden virkelig settes i jorda.

I dag har de to ordførerkollegene en kronikk i Lierposten der de uttrykker sin skuffelse.

– Vi føler oss ført bak lyset, sier Kivle.

Glede snudd til skuffelse

Espen Lahnstein, Senterparti-politiker i Lier.

Sp-politiker Espen Lahnstein i Lier er skuffet over at E134 i Lier og Asker ikke er nevnt spesielt i den første delen av kommende NTP-periode.

Foto: Lier kommune

Lokalpolitiker Espen Lahnstein (Sp) var også til stede da statsråden la fram gladnyheten to uker før NTP.

Men nå, når Lahnstein har fordøyd det som står i NTP, er han skuffet.

Jeg er skuffet over at E134 Dagslett ikke er nevnt spesielt i den første delen av kommende NTP-periode. Det er katastrofe for regjeringspartiene hvis de drar lokale gruppeledere ut for å presentere en gladsak, uten at det faktisk blir noe av.

Lahnstein og hans politikerkolleger kommer til å legge press på Stortinget fremover.

Vi skal legge betydelig press på transportkomiteens leder Sigbjørn Gjelsvik (Sp) for å få gjennomført dette. Det er krise hvis denne strekningen ikke kommer på plass samtidig med nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

Det er allerede bestemt at det skal bygges et nytt tunnelløp under Oslofjorden. Byggestart er neste år.

I likhet med Lahnstein, hadde også Kivle og Conradi ønsket at byggingen av veistrekningen på E134 i Lier og Asker kunne ha startet opp parallelt med tunnelløpet.

– Det er kritisk. Det betyr at det kommer et nytt tunnelløp før strekningen Dagslett-E18 er fullført, sier Kivle.

Illustrasjon tunnelportal Verpen Oslofjordforbindelsen.

Slik ser Statens vegvesen for seg at den nye tunnelen under Oslofjorden skal se ut.

Foto: Statens vegvesen

– Må prioritere hardt

Tom Kalsås, Ap, Rogaland, stortingskandidat, Halvnært

Tom Kalsås (Ap) er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Foto: Ingvald Nordmark / Nrk

Statssekretær Tom Kalsås i Samferdselsdepartementet kommenterer kritikken fra de lokale politikerne i en e-post til NRK:

«NTP er en ansvarlig og realistisk plan. Prosjektene som står i planporteføljen er både prioritert og finansiert, og strekningen E134 Dagslett – E18 er ett av disse prosjektene.

Det som er nytt i denne NTP-en er at regjeringen presenterer en 12-årsportefølje for Statens vegvesen, der kostnadene for å gjennomføre prosjektene, og pengene som er satt av til dette, samsvarer. I porteføljen er det noen få prosjekter som er særlig prioritert, og som i utgangspunktet skal gjennomføres først. Det er dette Statens vegvesen tar utgangspunkt i når de anbefaler prioritert rekkefølge for prosjektene. Dette er en årlig anbefaling og baseres blant annet på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, betydning for samfunnssikkerhet og vurdering av usikkerhet».