Vil personvern-sjekke skoleroboter

Utdanningsdirektoratet ber departementet komme med avklaringer rundt bruk av robot i klasserommet for elever som ikke kan følge undervisningen.

Robot i klasserommet

Slik ser den ut. Roboten som gjør at syke barn kan følge undervisninga hjemmefra. Roboten var 30 centimeter høy og har blinkende grønt lys. Lyden kommer ut via en høyttaler på magen.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Roboten har et godt potensial om man finner gode måter å bruke den på og at elevene blir godt ivaretatt, sier utdanningssjef hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Kristin Eidet Robstad.

Derfor har utdanningssjefen nå bedt om en avklaring rundt bruken av slike roboter.

Bakgrunnen er at en elev, som er for syk til å være på skolen, har søkt en skole på Sørlandet om å få bruke robot med kamera til å delta i klasseromsundervisningen hjemmefra.

Elevens kommune ber om retningslinjer før de velger å ta systemet i bruk.

Følger undervisningen hjemmefra

Hvert år går over 6000 barn og ungdommer mellom fem og nitten år glipp av vanlig klasseromsundervisning på grunn av langvarig sykdom.

Men en hvit robot kan gjøre hverdagen litt bedre for dem som blir rammet, mener firmaet No Isolation.

De har utviklet en robot som har kamera, høyttaler og mikrofon innebygd. Det kan sørge for at langtidssyke elever får «være til stede» i klasserommet og holde kontakten med venner.

Alt styres med en app fra en telefon eller et nettbrett.

roboten er med på gruppearbeid

En robot har blitt en naturlig del av klassemiljøet på Loar skule i Lom. Roboten kan stå på pulten og kan styres fra en smarttelefon.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Personvernet må ivaretas

Produktet har vært testet ut på flere skoler i landet og elever og foreldre skryter av oppfinnelsen.

Utdanningssjef Kristin Eidet Robstad er positiv til bruk av ny teknologi, men ikke uten at alt av lover og regler er sjekket.

– Vi må undersøke at dette blir brukt på en god og riktig måte opp mot opplæringsloven. Da er det spesialundervisningsbestemmelser og gratisprinsippet man må se på, sier hun.

Robotene hylles for mulighetene de gir syke barn til å delta i undervisning og sosiale sammenhenger, men de er ikke nødvendigvis uproblematiske i bruk.

– Vi må også sjekke om personvernet blir ivaretatt. En robot kan jo fange opp alt som skjer i et klasserom og enkelte ting vil være omfattet av personvernet. Vi håper på en avklaring og det har vi bedt utdanningsdirektoratet om.

Norskutviklet teknologi som skal hjelpe langtidssyke vist frem på Oslo Innovation Week.

ME-syke Emil Andre Østerberg Kvenild (15) har en robot som hjelper ham i undervisninga og i det sosiale. Se video der han viser systemet til kronprinsparet på Oslo Innovation Week.