Hopp til innhold
Kystverket kommer til å anbefale at vannskutere omfattes av samme regelverk som vanlig småbåttrafikk. Erfaringene etter første sesong, gjør at de mener det vil være unødvendig å gjeninnføre restriksjoner.

Vil ikke innføre restriksjoner på vannskutere

Kystverket vil anbefale at vannskutere omfattes av samme regelverk som vanlig småbåttrafikk. De mener erfaringer fra denne sommeren gjør det unødvendig å gjeninnføre restriksjoner.