Vil lage en plan for å øke antallet lærlinger

Sørlandet sykehus får kritikk fra Fagforbundet for dårlig satsing på lærlinger i helsefagarbeid. Nå lover sykehuset en konkret plan for hvordan man skal øke antallet lærlinger.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Nå skal Sørlandet sykehus lage en plan for hvordan man kan øke antallet lærlinger.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Fagforbundet er sterkt bekymret for et redusert inntak av nye helsefagarbeiderlærlinger ved Sørlandet sykehus fra høsten.

Også LO mener at sykehuset er for dårlig til å ta imot lærlinger, og har tidligere tatt saken opp med sykehusets ledelse.

Doris Standal

Fylkesleder i Fagforbundet i Aust-Agder Doris Standal.

Foto: Fagforbundet

– Helsefagarbeidere er en viktig ressurs i sykehuset, og mange av dagens helsefagarbeidere går snart av med pensjon. Vi vil få manko på helsefagarbeidere og sykehuset må tenke på rekrutteringen og ta inn betydelig flere lærlinger.

Det sier fylkesleder i Fagforbundet i Aust-Agder Doris Standal til NRK.

– Vi har henvendt oss til Sørlandet sykehus og uttrykt bekymring i saken. Vi har i flere år jobbet med å få ledelsen ved sykehuset til å ta imot lærlinger på full tid, sier hun.

Standal håper at sykehusets ledelse nå tar denne saken på alvor.

Vil utarbeide en plan

Nina Føreland

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sørlandet sykehus vil nå utarbeide en plan for hvordan man skal øke antall lærlinger i helseforetaket og Fagforbundet vil bli involvert i arbeidet.

Det sier organisasjonsdirektør Nina Føreland.

Hun mener sykehuset er bevisst på å sikre rekruttering og utdanning av helsefagarbeidere på Agder. Fra høsten 2016 vil sykehuset ha 16 helsefagarbeiderlærlinger fordelt på de tre sykehusene i landsdelen.

Hun legger til at sykehuset årlig vil vurdere omfanget av helsefagarbeiderlærlinger.

Kan du love flere helsefagarbeiderlærlinger ved sykehuset i fremtiden?

– Nei, det kan jeg ikke love. Jeg er enig i at gjennomsnittsalderen for helsefagarbeiderne er høy ved sykehuset, men mener at det ikke vil bli et problem å rekruttere nye, sier Føreland.

– Manglende vilje

Fagforbundet mener at nåværende inntak av lærlinger ved sykehuset vitner om manglende kunnskap og vilje til å se på lærlingene som en viktig ressurs for sykehusene i landsdelen.

Organisasjonsdirektør Nina Føreland er ikke enig i kritikken.

– Jeg er kjent med Fagforbundet sitt syn på saken, men deler ikke denne oppfatningen, sier hun.

Fagforbundet viser til andre sykehus i landet som skal ha gode erfaringer med å ta inn lærlinger og på den måten sikre godt kvalifiserte helsefagarbeidere i fremtiden.

– Vi mener at Sørlandet sykehus har et viktig samfunnsansvar i så måte, sier fylkesleder Standal.

– Nå sier Sørlandet sykehus at de vil lage en plan for hvordan man skal øke antallet lærlinger. Hva tenker du om det?

– Det er vi veldig positive til og når Sørlandet sykehus sier det nå i etterkant av vår kritikk, så har vi en forventning om at de oppfyller det de sier og at det blir en forutsigbarhet for skolene og elevene om at de kan søke på lærlingplasser ved sykehuset, avslutter Standal.